Centrum Pomocy Puławska 20. Uchodźcy czekają godzinami przed sklepem z darmowymi produktami

i

Autor: Konrad Smoleński/Fundacja Rozwoju Kinematografii Centrum Pomocy Puławska 20. Uchodźcy czekają godzinami przed sklepem z darmowymi produktami

Opinia publiczna

W zależności od badań mniej lub bardziej akceptujemy uchodźców i pomoc dla Ukrainy

2023-02-16 17:41

Dopóki większość, czyli ponad 50 proc. społeczeństwa uważa, że Polacy powinni pomagać uciekinierom z Ukrainy i samej Ukrainie, nie jest źle. Choć naturalną koleją rzeczy jest, że z czasem zainteresowanie pomocą zmniejsza się. Jeszcze w styczniu 2022 r. 66,2 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, że „w przypadku ataku Rosji Polska powinna wesprzeć w jakikolwiek sposób Ukrainę”. 26,6 proc. było temu przeciwnych. Jak to ma się aktualnie? To zależy od sondaży.

Z badan przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski wynika, że Polacy „wysoko oceniają pomoc udzielaną Ukrainie uciekinierom z tego kraju oraz akceptują dodatkowe wsparcie, również militarne”. Jednak – co trzeba podkreślić – co czwarty respondowany przyznał, że jego nastawienie się zmieniło w ciągu roku, z czego u większości – w negatywnym kierunku. A oto kilka liczb z badań ankietowych zaprezentowanych w agencji Newseria Biznes…

Po roku po wybuchu wojny wśród Polaków dominuje pozytywne nastawienie do uchodźców z Ukrainy – wynika z badań UW. Wysoko oceniają pomoc udzielaną Ukrainie uciekinierom z tego kraju oraz akceptują dodatkowe wsparcie, również militarne. Zmniejszenie zainteresowania pomocą badacze nazywają dysonansem pozytywnego nastawienia. Jednocześnie wskazują na różnice, które charakteryzują podejście Polaków do uchodźców z Ukrainy migrantów, którzy próbują przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. W tym drugim przypadku nastawienie jest mniej pozytywne, choć poprawiło się w porównaniu do poprzednich edycji badania.

Nieprzerwanie od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie mamy pozytywne nastawienie do uchodźców z tego kraju. To się właściwie nie zmienia od kwietnia, kiedy po raz pierwszy takie badanie realizowaliśmy. Holistyczny wskaźnik, który opracowaliśmy, wielowymiarowy, pozwalający identyfikować nastawienie Polaków do uchodźców, mówi o tym, że akceptacja pozytywna jest na poziomie 80 proc. ona się nie zmienia. Odnotowujemy niewielkie wzrosty rzędu 2–3 pkt proc., ale to się mieści w marginesie błędu – wyjaśnia zarządzający projektem badawczym dr Robert Staniszewski z Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych UW. 90 proc. badanych uważa, że Polska powinna pomagać Ukrainie w jej wojnie z Rosją. 84 proc. ankietowanych wystawia polskiej pomocy dla Ukrainy ocenę pozytywną (w tym 47 proc. – że zdecydowanie pozytywną). W porównaniu do poprzedniego badania ocena wzrosła o 4 pkt proc. Prawie połowa badanych uważa, że Polska powinna udzielić Ukrainie dodatkowego wsparcia (36 proc. jest temu przeciwnych).

P. SZEFERNAKER: UCHODŹCY ZAPŁACĄ ZA POBYT W OŚRODKACH

Trochę inaczej rzeczywistość prezentuje się w świetle sondaży przeprowadzonych przez Zespół Badawczy Openfield (ZBO). To już piąte badanie opinii publicznej w kwestii pomocy dla Ukrainy. Z ostatniego (14 lutego) wynika między innymi, że coraz większy odsetek Polaków uważa, iż pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców, niż dla nich samych.

Takiego zdania jest aż 60,4 proc. respondentów, w październikowej edycji badania – tego zdania było 55,7 proc. Polaków. Do 40,5 proc. (z 41,7 proc.) zmalała liczba respondentów, którzy chcą, aby po zakończeniu wojny uchodźcy z Ukrainy mieli możliwość pozostanie w Polsce na stałe – cytuje PAP komunikat ZBO. 67 proc. (o 4 proc. mniej niż w październiku) jest zdania, że należy nadal przyjmować ukraińskich uchodźców. Co ciekawe: przed 24 lutego 2022 r. tylko co trzeci Polak miał styczność z osobą z Ukrainy. Teraz takiego kontaktu nie miało jedynie 6,4 proc. badanych.

Dla porównania. W sondażu przeprowadzonym (styczeń 2023) w USA przez Pew Research Center (PRC) wśród zwolenników Demokratów i Republikanów 40 proc. tych ostatnich uznało, że Stany „za dużo pomagają Ukrainie”. Wśród Demokratów taki pogląd prezentowało 15 proc. respondowanych. Tylko 20 proc. Amerykanów uważa, że należy zwiększyć pomoc dla Ukrainy, 31 proc. jest przekonanych, że ta pomoc jest w wystarczającym, właściwym wymiarze, a 26 proc. stwierdziło, że Stany Zjednoczone za bardzo pomagają Ukrainie.

Sonda
Udostępniłbyś swoje mieszkanie uchodźcom z Ukrainy?