Krzysztof Bosak jedynką Konfederacji na Podlasiu w wyborach do Sejmu

i

Autor: akpa.pl Na zdjęciu Krzysztof Bosak

Wybory w Polsce

Program wyborczy Konfederacji na wybory 2023. Te pomysły budzą zachwyt i kontrowersje

2023-09-29 8:27

Im bliżej wyborów, tym częściej wyborcy zastanawiają się na kogo zagłosować w wyborach parlamentarnych 2023 w niedzielę 15 października. Przedstawiamy kompleksowy program wyborczy Konfederacji. Poglądy i stanowiska głoszone przez przedstawiciel tej partii budzą skrajne emocje: jednych zachwycają, innych bulwersują, szczególnie w kwestiach światopoglądowych. Oto program wyborczy Konfederacji na wybory 2023.

Konfederacja to ugrupowanie, które przede wszystkim kojarzy się z wolnością gospodarczą. Konfederacja skupia się w dużej mierze na przedsiębiorcach i ich bolączkach. Konfederacja w swoim programie wyborczym skupiona jest na tym, by poprawić system podatkowy, który według partii jest w Polsce zbyt skomplikowany i nieudolny. Dlatego zdaniem tego środowiska trzeba usprawnić system podatkowy. Jak? - Polacy muszą wreszcie mieć możliwość korzystania z owoców własnej pracy. Aby Polska rozwijała się gospodarczo i goniła bogatsze od siebie kraje potrzebne są bardzo silne impulsy: proste i niskie podatki, wolność gospodarcza, maksymalne uproszczenie przepisów, redukcja biurokracji. Konfederacja proponuje największą w historii obniżkę podatków, a przy tym powstrzymanie pro-inflacyjnego rozdawnictwa i dodruku pieniądza. System gospodarczy będzie prosty, zarobki wyższe, a inflacja nie będzie pożerać naszych pensji i oszczędności - czytamy na stronie Konfederacji. Co się za tym kryje?

Program Konfederacji. Propozycje dotyczące gospodarki

 • kwotę wolną od podatku w wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia (od 1 lipca 2023 r. 43 200 zł),
 • likwidację drugiego progu podatkowego ustanawiając liniowy PIT 12%,
 • rozszerzenie ulgi dla młodych (do 26. roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki,
 • szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców,
 • ulgę kredytową (odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania),
 • dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
 • likwidacja 15. podatków w tym np. podatek od psa, podatek cukrowy
 • obniżenie opodatkowania cen paliw. Zredukowanie podatku VAT, akcyzy i opłaty paliwowej, całkowita likwidacja opłaty emisyjnej
 • partia opowiada się także za likwidacją 13. i 14. emerytury oraz 300 plus

Propozycje dotyczące polityki międzynarodowej, w tym relacji z UE

Konfederacja tak ujmuje propozycje relacji z Unią: - Efektywne realizowanie interesu narodowego na forum unijnym wymaga poważnego potraktowania szeregu zadań, które do tej pory były traktowane przez polityków PO-PiSu w sposób lekceważący. Polska potrzebuje przemyślanej, długoterminowej i wielowymiarowej strategi ibudowania narzędzi wpływu na politykę unijną. W pierwszej kolejności polski rząd musi zacząć realnie korzystać z dostępnych mu zasobów i uprawnień.

Propozycje dotyczące edukacji i szkół

Konfederacja postuluje wprowadzenie bonu edukacyjnego, służącemu finansowaniu szkół. Bon edukacyjny oznacza przypadającą na każdego ucznia część subwencji oświatowej, „podążającą” za uczniem do wybranej przez rodziców placówki. - Przewidujemy również przejrzysty system zwiększenia kwoty bonu edukacyjnego dla dzieci w szkołach spełniających szczególne potrzeby edukacyjne - głosi Konfederacja.

 • zlikwidować kuratoria oświaty i samorządowe wydziały edukacji,
 • ograniczyć rolę ministerstwa edukacji i państwa w szkołach 

Propozycje dotyczące bezpieczeństwa

Konfederacja chce szkolić polską armię, dozbrajać ją oraz promować postawy pro obronne i "kulturę posiadania broni".  Chce też zwiększać liczebność sił zbrojnych. - Poprzez „racjonalizację” dostępu do broni rozumiemy: wprowadzenie jasnych i obiektywnych kryteriów przyznawania pozwolenia na broń, które nie pozostawiają miejsca dla arbitralnych, uznaniowych decyzji".  - Za powyższym postulatem musi pójść propozycja rozproszenia rejestru prywatnych posiadaczy broni z poziomu centralnego na poziom samorządowy, aby uniemożliwić obcym służbom łatwe zlokalizowanie wszystkich posiadaczy broni w Polsce".

 • zwiększania liczby żołnierzy zawodowych i przeszkolonych rezerwistów, zwiększyć liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • chce rozbudowania trwałej infrastruktury chroniącej granice,
 • wzmocnienia Straży Granicznej
 • usprawnienia procedur wykrywania i wydalania nielegalnych imigrantów

Propozycje dotyczące służby zdrowia

Członkowie Konfederacji głoszą też poglądy, które budzą kontrowersje, zwłaszcza poglądy na temat Rosji, wojny w Ukrainie, osób LGBT. Głośne hasło Konfederacji to: "Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT".

CZYTAJ: Na kogo głosować w wyborach 2023? Przegląd programów politycznych partii w pigułce

QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji

Pytanie 1 z 15
Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak?
Krzysztof Bosak - Debata Najważniejsze wybory
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany