Ministerstwo Sprawiedliwości broni franczyzobiorców

i

Autor: Ministerstwo Sprawiedliwości/materiał prasowy

Jest projekt ustawy

Ministerstwo Sprawiedliwości broni franczyzobiorców

2023-07-12 14:02

- Franczyza to nie pańszczyzna. Wolny rynek jest naprawdę wolny, gdy jego uczestnicy mogą być uczciwi wobec siebie. To warunek zdrowej konkurencji – mówił Marcin Sławecki, przewodniczący powołanego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zespołu ds. franczyzy. Przygotował on założenia projektu ustawy regulującej prawa dotyczące franczyzy.

- Wolny rynek to nie wolna amerykanka. Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Właśnie w imię równości i sprawiedliwości został przygotowany projekt ustawy, skoro próby samoregulacji branży się nie powiodły - tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powody, dla których Ministerstwo Sprawiedliwości chce ustawowo uregulować prawa franczyzobiorców i franczyzodawców.

Franczyzobiorcy mają trudniej

- Do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszali się ze skargami i przedstawiciele franczyzobiorców, i franczyzodawców, dlatego – konsultując przepisy z biznesem – chcemy wprowadzić niezbędne zasady funkcjonowania franczyzy. To bardzo ważne, bo franczyzę wybiera wiele tysięcy kontrahentów w Polsce, a biznes okazał się odporny na trudne czasy, m.in. podczas pandemii – stwierdził Marcin Sławecki, przewodniczący powołanego przez ministra sprawiedliwości zespołu ds. franczyzy, który przygotował założenia projektu ustawy.

Szacuje się, że liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza już pół miliona osób. Rośnie więc potrzeba uregulowań prawnych w tym zakresie, głównie dbających o prawa franczyzobiorców. To oni w razie jakiegokolwiek konfliktu lub nieporozumień z wielkimi sieciami handlowymi są na zdecydowanie słabszej pozycji.

Jasne prawa dla obu stron umowy

Nowe przepisy zobowiązywałyby franczyzodawcę do udostępniania franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego, zawierającego najistotniejsze warunki umowy, nie później niż 14 dni przed jej podpisaniem. Projektowane rozwiązania ograniczają maksymalny okres zakazu konkurencji do roku od dnia rozwiązania umowy franczyzy, regulują kwestię terminów wypowiedzenia (gwarancja terminów wypowiedzenia w umowach na czas nieokreślony) oraz obejmują temat kar umownych i weksli (w tym weksli in blanco).

- To bardzo ważne, by te regulacje weszły w życie jak najszybciej z korzyścią dla całego dynamicznie rozwijającego się rynku franczyzy w Polsce - podkreśla Marcin Sławecki. 

"Wieczorny Express". Zbigniew Ziobro
Sonda
Czy wybierasz polskie produkty w sklepach?