Prokurator, który oskarżał Tomasza Komendę wyrzucony z pracy! Sąd Najwyższy nie miał litości

i

Autor: Darwinek/CC BY-SA 3.0/wikipedia Tomasz F. został wydalony ze służby prokuratorskiej za jazdę pod wpływem alkoholu.

"NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI"

30 sędziów Sądu Najwyższego odmawia orzekania razem z tzw. nowymi sędziami

2022-10-17 14:07

30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie będzie orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. "Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne" - twierdzą sędziowie.

Pod oświadczeniem, które zostało przekazane do sekretariatu I prezes SN, podpisało się 30 tzw. starych sędziów tego sądu w tym: prezes Izby Karnej Michał Laskowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, Włodzimierz Wróbel i Dariusz Zawistowski.

Powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r., sędziowie napisali, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie Sądu Najwyższego prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu. Podkreślili, że wskazana uchwała ma moc zasady prawnej, wiążącej każdego sędziego Sądu Najwyższego.

"Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne. Nie można uznawać, że postępowanie dotknięte jest kwalifikowaną wadą procesową i jednocześnie głosić, że sędzia ma obowiązek świadomie uczestniczyć w tej wadliwej procedurze" - napisali sędziowie.

"Starzy" sędziowie SN: "Nie widzimy możliwości wspólnego orzekania…"

W oświadczeniu zaznaczono też, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przesądzono, że orzekanie sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS stanowi naruszenie prawa do sądu.

"Mając na uwadze przedstawione racje, oświadczamy, że nie widzimy możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze. Sędzia nie może świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać Państwa Polskiego na obowiązek wypłacania wysokich odszkodowań. Zachowanie przeciwne pozostaje w opozycji do obowiązku ‘służenia wiernie Rzeczypospolitej Polskiej’  i 'stania na straży prawa i praworządności', o których mowa w ślubowaniu sędziowskim" - czytamy w piśmie sędziów.

Oświadczyli oni przy tym, że "po wyczerpaniu ustrojowych i procesowych środków gwarantujących stronom uzyskanie prawidłowego składu sądu" nie będą uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez składy orzekające z udziałem tzw. nowych sędziów SN.

Podkreślono przy tym, że oświadczenie to nie stanowi odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości. 

Sedno Sprawy - Kaleta o sędziach pokoju: Sam Kaczyński mówił o wątpliwościach konstytucyjnych
Sonda
Jak oceniasz sądownictwo w Polsce?