Jacek Ozdoba i Edward Siarka

i

Autor: Artur Hojny / Super Express; Art Service / Seuper Express Jacek Ozdoba i Edward Siarka

ZMIANY W RESORCIE

Wiceminister Edward Siarka przejął zadania wiceministra Jacka Ozdoby w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

2022-12-06 8:02

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka przejął zadania wykonywane przez wiceministra Jacka Ozdobę - wynika z poniedziałkowego zarządzenia ministra klimatu i środowiska ws. podziału kompetencji w kierownictwie resortu. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia medialne.

Jacek Ozdoba stracił kompetencje w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na rzecz Edwarda Siarki

Zmiany dotyczące kompetencji w resorcie klimatu i środowiska. Zgodnie z zarządzeniem, które opublikowano w poniedziałek (5 grudnia) w Dzienniku Urzędowym Ministra Klimatu i Środowiska, sekretarz Stanu Jacek Ozdoba "wykonuje zadania zlecone bezpośrednio przez Ministra Klimatu i Środowiska". Jak wynika z wcześniejszego zarządzenia o podziale kompetencji z 19 września 2022 r., do kompetencji Jacka Ozdoby należało określanie szczegółowych zadań oraz nadzorowanie prac Departamentu Gospodarki Odpadami i Departamentu Instrumentów Środowiskowych, a także wykonywanie kompetencji w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Natomiast w zarządzeniu z 5 grudnia 2022 r. nadzór nad departamentami gospodarki odpadami i instrumentów środowiskowych oraz nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przypadł wiceministrowi - sekretarzowi stanu Edwardowi Siarce. Do jego obowiązków należą m.in. nadzór nad departamentem leśnictwa i łowiectwa, Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim. Zarówno Jacek Ozdoba jak i Edward Siarka są posłami Solidarnej Polski - ugrupowania wchodzącego w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy, którego liderem jest Zbigniew Ziobro.

Kim jest Jacek Ozdoba?

Jacek Ozdoba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich. Dodatkowo, ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na Akademii Sztuki Wojennej. W 2014 roku został wybrany jako najmłodszy radny Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 został członkiem komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, komisji Statutowej i Spraw Lokalnych oraz komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Od 2018 roku pełnił funkcję radnego m.st. Warszawy.  Zasiadał w kilku komisjach m.in. Ochrony Środowiska, Skarg i Wniosków oraz Rewizyjnej w radzie m.st. Warszawy. W latach 2015-2018 pracował jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W 2018 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W wyborach parlamentarnych 2019 roku z 9 miejsca zdobył 3 wynik i został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Był członkiem komisji sejmowych: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2020 roku został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, a następnie po przekształceniu instytucji na tożsame stanowisko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Kim jest Edward Siarka?

Edward Siarka to poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członek Komisji Ustawodawczej. Aktywny samorządowiec. W latach 1998-2005 wójt Gminy Raba Wyżna. Ukończył  studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako nauczyciel historii  i dyrektor Szkoły Podstawowej w Podsarniu. Od 1990 roku aktywny samorządowiec. Od 1994 r. członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest członkiem prezydium zarządu głównego ZOSP RP  i prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce od 2010 roku, czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

Jacek Ozdoba: "To nie jest wyprowadzanie z Unii Europejskiej, to jest po prostu Polska racja stanu" [Sedno Sprawy]
Sonda
Jak oceniasz sytuację polityczną w Polsce?