Ważny sondaż: Większość Polaków uważa, że Rosja miała wpływ na decyzje podejmowane w instytucjach UE

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Jasna odpowiedź

Ważny sondaż: Większość Polaków uważa, że Rosja miała wpływ na decyzje podejmowane w UE

2023-07-04 18:46

Większość Polaków uważa, że Rosja miała możliwości i realny wpływ na decyzje podejmowane w instytucjach Unii Europejskiej lub jej państwach członkowskich – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej. - Trzeba to wyjaśnić. Polacy są w tej kwestii zgodni niezależnie od poglądów politycznych.

"Rosja wpływa na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej"

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej wynika, że  53 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że Rosja miała możliwości i realny wpływ na decyzje podejmowane w państwach członkowskich i w samej UE. Odmiennego zdania jest 27 proc. osób. Zaledwie co piąty ankietowany nie miał zdania w tej kwestii.

Zdaniem badanych, w instytucjach Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich "istnieje realny i poważny problem nielegalnych i niejawnych wpływów rosyjskich". "Uważa tak 55 proc. pytanych, a 22 proc. osób w sposób zdecydowany" - wynika z badania. 

Pytani  zauważają także problem powiązań niektórych europejskich polityków z rosyjskimi koncernami. Niemal dwie trzecie ankietowanych (61 proc.) uważa, że takie zależności mogły mieć wpływ na decyzje polityczne podejmowane w państwach tych polityków. Przeciwną opinię wyraża 22 proc.

Decyzje w UE dyktuje Putin? Brak transparentności 

 Polacy są także sceptyczni wobec skuteczności instytucji UE w przeciwdziałaniu wpływom rosyjskim. Tylko co piąty ankietowany (21 proc.) uważa, że zrobiły one wszystko, co możliwe, aby zbadać, wyjaśnić i zapobiec tworzeniu się nieformalnych powiązań z Rosją. Przeciwną opinię wyraża 60 proc. osób, a 18 proc. nie ma zdania - podkreślono.

 sondażu Polacy zostali też zapytani, czy ich zdaniem Rosja będzie podejmowała działania mające na celu uzyskanie przychylności władz poszczególnych państw członkowskich UE. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 56 proc. ankietowanych. Nie widzi takiego zagrożenia zaledwie 29 proc.

"Trzeba to wyjaśnić" - mówią Polacy niezależnie od swoich sympatii politycznych

Zdecydowana większość Polaków, bo aż 64 procent -  opowiada się za to za tym, by wszelkiego rodzaju powiązania Unii oraz jej państw członkowskich z rosyjską polityką i biznesem zostały wyjaśnione przez niezależne organy. Tylko 21 proc. nie widzi takiej potrzeby. Co znaczące, chęć wyjaśnienia wpływów i powiązań z Rosją wyrażają zwolennicy niemal wszystkich partii politycznych - czytamy w wynikach badania.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej przez PBS Sp. z.o.o. w dniach 20-26 czerwca 2023 r. przy zastosowaniu ilościowej metody zbierania danych techniką CATI. Próba objęła 1000 dobranych losowo respondentów. 

Szydło ostro w PE w czasie debaty o Lex Tusk. "Wstyd Sikorski! Wstyd!"
Sonda
Czy Putin opłaca polityków w Unii Europejskiej?