Maciej Materka

i

Autor: East News Maciej Materka

PEŁNIŁ FUNKCJĘ PRAWIE 5 LAT

Ważne! Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego złożył rezygnację. Jest oświadczenie

2022-10-21 14:10

“Podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce premiera Mateusza Morawieckiego złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego” - poinformował gen. bryg. Maciej Materka. Na stronie internetowej służby pojawiło się oświadczenie, w którym wojskowy m.in. wyraził wdzięczność za lata służby i zapewnił, że pozostanie aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej.

Gen. bryg. Maciej Materka podjął decyzję o zakończeniu służby i w czwartek 20 października złożył swoją rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na ręce premiera Mateusza Morawieckiego

“Po prawie 5 latach pracy na tym stanowisku pozostawiam Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom” - napisał generał w swoim oświadczeniu. 

Gen. Materka podkreślił, że przez te 5 lat “służba nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa”. “Istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO - wskazał. 

“Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie naszego Państwa” - czytamy w oświadczeniu. 

Gen. Materka dziękuje za lata służby. Zapewnia, że pozostanie aktywny w obszarze bezpieczeństwa

Wojskowy podziękował “żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Służby Kontrwywiadu Wojskowego za udzielone mu wsparcie, za ich codzienny trud i wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa Państwa, a także za postawę, która była dla niego inspiracją”. 

“Wyjątkowe podziękowania kieruję do moich Zastępców i Kadry Kierowniczej SKW. Dziękuję także Wiceprezesowi Rady Ministrów Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatorowi Służb Specjalnych Panu Mariuszowi Kamińskiemu - wyraził wdzięczność generał. 

Gen. Materka podziękował również swojej rodzinie, bez której wsparcia - jak napisał - “nie byłby w stanie w pełni poświęcić się służbie na rzecz państwa”. 

Na koniec wojskowy zapewnił również, że zamierza “pozostać aktywnym w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej”. 

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Włodzimierz Cimoszewicz