Przemysław Czarnek

i

Autor: Super Express (2) Przemysław Czarnek

RPO interweniuje

Kontrowersyjna ankieta Czarnka. Pytają 13-14 letnie dzieci o to, jak często "oglądają porno i się upijają"

2022-10-25 12:12

Do RPO docierają sygnały o protestach związanych z rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na którego czele stoi minister Przemysław Czarnek, projektem badawczym realizowanym w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. "Jak często upijasz się alkoholem, zażywasz narkotyki inne niż marihuana, oglądasz pornografię?"- to część pytań z kontrowersyjnej ankiety.

Skandaliczna ankieta pod patronatem Czarnka?

Najnowsza ankieta dla 13-14-letnich dzieci w ramach projektu badawczego zleconego przez MEiN wzbudza wiele kontrowersji. Wpływ na to mają pytania, które w owej ankiecie zostały zawarte i skierowane do nastolatków. 

Prezentujemy poniżej przykładowe pytania, które znalazły się w ankiecie projektu badawczego skierowanego do nastolatków:

Pytają nastolatków o pornografię i alkohol i "manifestowanie orientacji seksualnej"

- "Jak często upijasz się alkoholem, zażywasz narkotyki inne niż marihuana, oglądasz pornografię?"- "Które z poniższych zachowań są według Ciebie niedopuszczalne? (do wyboru m.in. wyzywający ubiór, seks przedmałżeński, wspólne mieszkanie pary bez ślubu, manifestowanie orientacji seksualnej w sferze publicznej, podejmowanie zachowań seksualnych w miejscach publicznych)"

W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który zwrócił się do ministra Przemysława Czarnka z prośbą o wyjaśnienie. 

"Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały o protestach związanych z rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektem badawczym realizowanym w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie o nazwie MŁODZIEŻ 4.0. Z informacji na stronie internetowej projektu wynika, że jego celem będzie zdiagnozowanie aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych młodych Polaków, tj. osób w wieku 13-25 lat. Elementem projektu ma być ankieta przeprowadzona na reprezentatywnej próbie młodzieży w liczbie 25 tysięcy na terenie całego kraju" - czytamy na stronie RPO.

Przemysław Czarnek powiedział to protestującym. Ciężko uwierzyć

Zdaniem Wiącka, który pisze do Czarnka pytania skierowane do nastoletnich uczniów wzbudzają zastrzeżenia.

"Pytania zawarte w ankietach, w szczególności te przeznaczone dla uczniów w wieku 13-14 lat, wywołały znaczące kontrowersje i zastrzeżenia dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów. Wiele z nich dotyczy kwestii światopoglądowych, takich jak stosunek do religii i Kościoła Katolickiego, dopuszczalność aborcji i eutanazji, finansowanie in vitro przez państwo, prawne uregulowanie kwestii bioetycznych, poglądy polityczne i poparcie dla działających partii politycznych" - napisał Wiącek.

RPO wspomniał także o pewnych granicach w swobodzie badan naukowych, która w jego opinii została przekroczona. 

"RPO w wystąpieniu do resortu edukacji zwraca uwagę, że wolność badań naukowych ma swoje granice. Przytacza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt SK 30/10), w którym stwierdził, że w celu ochrony prawa osób nauczanych do pozyskiwania wiedzy rzetelnej i prawdziwej, proces nauczania koncentruje się w szkołach poddawanych różnym formom nadzoru ze strony władzy publicznej. Ingerencja państwa zarówno w kształtowanie programu nauczania, jak i organizację systemu oświaty, w tym nadzoru pedagogicznego, jest więc nie tylko dopuszczalna, ale też konieczna. W ramach nadzoru właściwe organy powinny czuwać nad wykonaniem obowiązków w zakresie kształcenia uczniów w duchu takich wartości jak tolerancja, otwartość i poszanowanie godności innych ludzi. Powinnością szkół jest również zapewnienie takich warunków, aby każda osoba miała poczucie akceptacji i bezpieczeństwa" - stwierdził RPO.

Pod koniec pisma Wiącek skierował pytania do Przemysława Czarnka dotyczące tego, czy do resortu, na którego czele stoi wpłynęły skargi związane z kontrowersyjną ankietą. Przedmiotem zainteresowań RPO jest także to, na jakiej zasadzie resort Czarnka wyłonił wykonawcę projektu.

Sonda
Czy Przemysław Czarnek jest odpowiednią osobą na stanowisku ministra edukacji?
płk. Krystian Zięć
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany