Oglądaj nowy program na YouTube

Prof. Marek Chmaj w programie "Dudek o polityce". Czy Polsce grozi dualizm prawny?

2023-11-17 16:48

Punktualnie o 18.00 w studiu „Super Expressu” zasiadł nowy prowadzący – znany politolog i historyk, prof. Antonii Dudek, który rozpoczął swój debiutancki program „Dudek o polityce”. Jego gościem jest inny profesor – konstytucjonalista Marek Chmaj. Eksperci dyskutują o możliwych narzędziach prawnych, jakie mogą pomóc nowemu rządowi Donalda Tuska w dokonywaniu w Polsce zmian, bez zgody prezydenta.

Zanim w programie „Dudek o polityce” pojawił się prof. Chmaj, prowadzący program podsumował najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Taka jest bowiem formuła nowego programu publicystycznego na kanale „Super Expressu”. Dopiero w drugiej połowie, usłyszeliśmy rozmowę Antoniego Dudka z jego gościem. 

Prof. Dudek: Chcę pana zapytać o dualizm prawny.

Prof. Chmaj: Autorzy tego stwierdzenia wskazują na dwa różne systemy w jednym czasie. Tego nie ma, jest jeden system, ale jest on kulawy.

Z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia od przyszłego tygodnia, bo Sejm ma przyjąć uchwałę unieważniającą wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwanych dublerami? I Co będzie oznaczało przyjęcie tej uchwały?

Tal zwani dublerzy zostali wybrani na leganie obsadzone miejsca w Trybunale. Sejm stwierdzi, że do nieważności doszło w 2015 r. i będą te osoby pozbawione statusu sędziego.

Wyobrażam sobie, że posłowie PiS zaskarżą uchwałę Sejmy do TK. Trybunał uzna ją za nielegalną.

Trybunał nie zbierze się, bo nie będzie miał żadnego organu. Prezes Przyłębska nigdy nie została wybrana leganie, a jej kadencja i tak się zakończyła. Zatem wniosek nie będzie rozpoznany w przewidywalnej perspektywie. Poza tym Trybunał zajmuje się tylko tymi uchwałami Sejmu, które mają charakter prawotwórczy (powołania komisji śledczych). Ta uchwała nie będzie podległa kontroli TK.

Zobacz dalszą cześć rozmowy profesorów Dudka oraz Chmaja.

Nasi Partnerzy polecają