Wieńce od Jarosława Kaczyńskiego na grobach internowanych w stanie wojennym

i

Autor: mat. własny Niezapomniani. Groby komunistów, którzy doprowadzili do stanu wojennego

Stan wojenny. Groby komunistów i wybiórcza pamięć Jarosława Kaczyńskiego. Niezapomniani

2021-12-15 10:35

Po ofiarach Stanu wojennego, w kolejnym odcinku programu "Niezapomniani. Cmentarne historie", groby wysoko postawionych wojskowych i polityków, którzy przyczynili się do strasznej zbrodni z 13 grudnia 1981 roku. W materiale także wieńce od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które pojawiły się u opozycjonistów PRL, którzy byli internowani w czasie stanu wojennego, u premiera Jana Olszewskiego, Kornela Morawieckiego i Zbigniewa Romaszewskiego. Niestety wiązanki pojawiły się tylko na wybranych grobach, zabrakło ich m.in. u Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.

Proces za wprowadzenie stanu wojennego

6 grudnia 1991 roku grupa posłów z Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej złożyła do Marszałka Sejmu wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Obejmował on 26 osób: wszystkich członków Rady Państwa oraz wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.Postępowanie kontynuowano w Sejmie II kadencji. Ten w 1996 roku podjął uchwałę o umorzeniu postępowania.

16 kwietnia 2007 roku Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko organizatorom stanu wojennego. Oskarżeni zostali wówczas czterej członkowie WRON: Wojciech Jaruzelski (ówczesny Prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, I Sekretarz KC PZPR), Tadeusz Tuczapski (Sekretarz Komitetu Obrony Kraju, Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, Wiceminister Obrony Narodowej), Florian Siwicki (Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wiceminister Obrony Narodowej, członek Komitetu Obrony Kraju) i Czesław Kiszczak (minister spraw wewnętrznych). Oskarżono także członków Rady Państwa: Stanisława Kanię (I Sekretarz KC PZPR do października 1981) oraz żyjących jeszcze wówczas Emila Kołodzieja, Krystynę Marszałek-Młyńczyk, Eugenię Kemparę oraz Tadeusza Skórę (podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości).

Ofiary Stanu wojennego - groby bohaterów. Niezapomniani WIDEO

12 stycznia 2012 roku sąd wydał wyrok w sprawie Czesława Kiszczaka, Stanisława Kani oraz Eugenii Kempary. Czesława Kiszczaka sąd uznał winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na 4 lata pozbawienia wolności, złagodzone na mocy amnestii o połowę jednocześnie warunkowo zawieszając wykonanie kary na pięć lat.

Rada Państwa VIII kadencji Sejmu (1980–1985)

Mieczysław Róg-Świostek (1919-200) - Powązki Wojskowe

Krystyna Marszałek-Młyńczyk (1930-2007) - cmentarz komunalny w Białymstoku

Emil Kołodziej (1917-2014), prawnik, poseł - Stare Powązki

Stanisław Kania - Powązki Wojskowe

Zdzisław Żandarowski (1929-1994) - Powązki Wojskowe

Stanisław Wroński (1916-2003) - Powązki Wojskowe

Jan Szczepański (1913-2004) - pochowany na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu

Henryk Szafrański (1905-1992) - Powązki Wojskowe

Józef Ozga-Michalski (1919-2002) - Powązki Wojskowe

Henryk Jabłoński (1909-2003) - Powązki Wojskowe

gen. Jerzy Ziętek (1901-1985) - cmentarz w Katowicach

Alfons Klauferski (1912-1992) - Cmentarz Junikowo w Poznaniu

Kazimierz Barcikowski (1927-2007) - Powązki Wojskowe

Ryszard Reiff (1923-2007) - cm. ewangelicko-reformowany

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

gen. Wojciech Jaruzelski - Powązki Wojskowe

gen. Czesłąw Kiszczak (1925-2015) - cmentarz prawosławny - mamy

gen. Florian Siwicki (1925-2013) - Powązki Wojskowe

gen. Tadeusz Tuczapski (1922-2009), sekretarz Komitetu Obrony Kraju - Powązki Wojskowe

gen. Tadeusz Hupałowski (1922-1999) - minister administracji, późniejszy prezes NIK - Powązki Wojskowe

gen. Józef Baryła (1924-2016) - szef Głównego Zarządu Politycznego WP - pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie

gen. Eugeniusz Molczyk (1925-2007) - Powązki Wojskowe

adm. Ludwik Janczyszyn (1923-1994) - Cmentarz Witomiński w Gdyni

gen. Tadeusz Krepski (1920-1988) - dowódca Wojsk Lotniczych - Cmentarz Junikowo w Poznaniu

gen. Włodzimierz Oliwa (1924-1989) - Powązki Wojskowe

gen. Czesław Piotrowski (1926–2005) - Powązki Wojskowe

gen. Michał Janiszewski (1926–2016) - Cmentarz Junikowo w Poznaniu, szef Kancelarii Prezydenta Wojciecha JaruzelskiegoJego sekretarką była Barbara Skrzypek, która później została szefową kancelarii prezesa PiS

gen. Zygmunt Zieliński (1925-2017) - Cmentarz Bródnowski w Warszawie

gen. Henryk Rapacewicz (1926-1991) - Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu

płk. Roman Leś (1924-1988) - Powązki Wojskowe

Groby komunistów, którzy doprowadzili do Stanu wojennego. Niezapomniani
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany