Ostatnia szansa w tym roku. Wojsko czeka na kandydatów

i

Autor: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie Art. 4 NATO

Rozpoczną się działania

Polska zażąda uruchomienia Art. 4 NATO? Kiedy się stosuje? Co to znaczy?

2022-11-16 2:14

Tragiczne wiadomości! Dwóch obywateli RP ze wsi Przewodów (pow. Hrubieszów) nie żyją, bo spadła na nich – jak podaje MSZ – „rakieta produkcji rosyjskiej”. – Jest wysoce prawdopodobne, że w środę ambasador RP przy NATO wystąpi z wnioskiem o uruchomienie art. 4 Traktatu o NATO – powiedział prezydent Andrzej Duda (50 l.). Co to oznacza?

Przypomnijmy. NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization, pol. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), utworzono na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego z 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie. Umowa zaczęła obowiązywać 24 sierpnia 1949 r. Wstępując do NATO Polska stała się stroną Traktatu 50 lat później - 12 marca 1999 r.

"Najsłynniejszym" fragmentem Traktatu jest Artykuł 5., w którym wyczytamy, że „strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, (…), , udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

Co to jest art. 4 NATO?

"Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron", brzmi Art. 4. Traktatu. Co to oznacza w praktyce?

- Umożliwia zorganizowanie konsultacji międzyrządowych na poziomie przywódców państw albo wyznaczonych przez nich przedstawicieli. Czyli osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo stron. Ze strony USA - sekretarz obrony, ze strony Polski - szef MON. Na wyższym poziomie może to być polski premier. Możliwa jest również rozmowa na poziomie najwyższym, czyli rozmowa prezydenta Polski z prezydentem USA. To wymaga uzgodnienia - na jakim poziomie te konsultacje są prowadzone. One nie muszą doprowadzić do bezpośredniego spotkania, ale wymuszałyby rozmowę - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Artur Nowak-Far, prawnik i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Portal WP przypomina, że historii NATO Polska raz już powoływała się na Art. 4. NATO. Miało to miejsce w 2014 roku w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Wówczas zaowocowało to przerzutem sił amerykańskich na rotacyjne szkolenia do Polski.

Polska strona mówiła ponownie o tym ruchu 24 lutego bieżącego roku, gdy Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę. Wcześniej mówiło się o uruchomieniu artykułu podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej pod koniec ubiegłego roku.

>>>Rosyjskie ataki to przekroczenie barier. Generał Roman Polko oczekuje od NATO konkretnych działań

>>>AP: Rosyjskie rakiety spadły na Polskę. Co z kredytami, złotym i emeryturami?

Płk Andrzej Kruczyński: "Niebawem to my, NATO, będziemy się uczyć z doświadczeń armii ukraińskiej." [Express Biedrzyckiej]
Sonda
Czy NATO powinno interweniować zbrojnie na Ukrainie?

Jak bardzo prawdopodobny jest wybuch WOJNY ATOMOWEJ?

Posłuchaj eksperta!

Listen to "Czy grozi nam wojna atomowa? Co oznacza przeciek z tajnej narady NATO?" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany