Premier Mateusz Morawiecki

i

Autor: Twitter/Kancelaria Premiera Premier Mateusz Morawiecki

Tak Polacy oceniają działania rządu. SONDAŻ

2020-09-04 12:50

Rząd Mateusza Morawieckiego musiał w tym roku radzić sobie z dwoma potężnymi problemami: epidemią koronawirusa i wywołany nią kryzys gospodarczy. Jak działania ministrów i premiera oceniają obywatele? Czy stosunek do działań najważniejszych polityków jest pozytywny, czy negatywny? Na te pytania odpowiedzą badania sondażu.

Według sondażu, przeprowadzonego przez CBOS, notowania rządu były w drugiej połowie sierpnia lepsze, niż w lipcu. Jak podaje sondażownia, obecnie, poparcie dla rządu wynosi 42 proc. 29 proc. pytanych deklaruje się jako przeciwnicy działań rady ministrów, a nie ma zdania - 24 proc. 4 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie "nie wiem".

Do zwolenników rządu zaliczają się przede wszystkim osoby starsze (55+), z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym, o najniższych dochodach, a także emeryci i renciści. Za przeciwników rządu uważają się częściej osoby w wieku 18-24, z wykształceniem wyższym i zamieszkujących duże miasta.

52 proc. badanych dobrze ocenia wyniki rządu, 43 proc. - negatywnie, a 14 proc. - nie ma zdania. 48 proc. badanych jest zdania, że działania rządu mogą doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej kraju, 39 proc. jest zdania przeciwnego, a 12 proc. nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-27 sierpnia, na próbie 1149 osób metodą telefoniczną, przy pomocy ankiety internetowej i osobistych rozmów z ankieterami CBOS.

Express Biedrzyckiej - Adam Bielan: Nowy rząd najpóźniej za miesiąc. Im szybciej, tym lepiej