Sala sejmowa

i

Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI/SUPER EXPRESS Sala sejmowa

Sejm. Prace nad projektem dotyczącym embarga na import węgla z Rosji oraz projektami o zmianach w Sądzie Najwyższym [6.04.2022]

2022-04-06 9:03

W Sejmie rusza dziś (6.04.2022) dwudniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się kilkoma ważnym sprawami, w tym: rządowym projektem, który zakłada wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających Rosję. Posłowie rozpatrzą też projekt zmian w specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przed południem zaś sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpocznie prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS.  

Sejm na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu zajmie się ważnymi sprawami. Wśród nich zajdzie się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę zakłada m.in. możliwość zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, we faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Lista miałaby obejmować osoby i podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające agresję Rosji na Ukrainę i być publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSWiA.

Spis treści

  1. Zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu - projekt w Sejmie
  2. Specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy
  3. Będzie uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi?
  4. Zmiany w Sądzie Najwyższym - dwa projekty 
  5. Co zakłada prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym: likwidację Izby Dyscyplinarnej i co jeszcze?
  6. Projekt dotyczący Sądu Najwyższego autorstwa PiS

Zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu - projekt w Sejmie

Projekt wprowadza też zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu. Zakaz przywozu i tranzytu obejmowałby węgiel opisany w pozycji 2701 Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzący z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z "niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego". W przypadku podejrzenia fałszowania pochodzenia węgla, naczelnik urzędu celno-skarbowego zajmowałby ten węgiel na okres niezbędny do zweryfikowania jego pochodzenia. Za naruszenie zakazu grozić ma kara administracyjna do 20 mln zł.

Specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy

W porządku obrad Sejmu jest także rządowy projekt zmian w uchwalonej 10 marca specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jego celem jest m.in. przyspieszenie rejestracji obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Chodzi m.in. o skierowanie dodatkowych pracowników (spoza urzędów gmin) do pracy przy rejestracji uchodźców. Projekcie znalazły się też przepisy przewidujące, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie miała prawo gromadzenia, przechowywania i dostarczania produktów leczniczych do Ukrainy.

Będzie uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi?

Sejm zajmie się także prezydenckim projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej oraz wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu posła KO Sławomira Nitrasa. We wniosku jest mowa o czterech czynach, których zdaniem śledczych poseł miał się dopuścić w roku 2018 i 2020. Chodzi o "znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej posłanki PiS Iwony Arent (miało do tego dojść 4 października 2018 r.), naruszenie 2 lipca 2020 r. w Warszawie nietykalności cielesnej posła PiS Sebastiana Kalety oraz sprawy z 9 lipca w Ciechanowie i reportera TVP Info Miłosza Kłeczka.

Zmiany w Sądzie Najwyższym - dwa projekty 

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpocznie prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Propozycje te Sejm skierował do dalszych prac w komisji w końcu marca. Decyzją Sejmu do dalszych prac legislacyjnych miał trafić też trzeci projekt - opracowany przez Solidarna Polskę. Propozycja ta nie znalazła się jednak w porządku prac komisji. Sejm odrzucił też wtedy w pierwszym czytaniu propozycje KO i Lewicy.

Co zakłada prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym: likwidację Izby Dyscyplinarnej i co jeszcze?

Projekt prezydenta Andrzeja Dudy zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Projekt dotyczący Sądu Najwyższego autorstwa PiS

Z kolei projekt PiS zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

Sonda
Czy liczba posłów w Sejmie powinna być mniejsza?
Express Biedrzyckiej - dr Małgorzata Bonikowska: Agresywna polityka nie opłaca się Rosji. Trzeba uderzyć w rosyjskie elity.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE