Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji w Polsce

i

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express

Jest decyzja

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji w Polsce

2023-08-02 15:45

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 - poinformowała Kancelaria Prezydenta. W ubiegły piątek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

Prezydenckie zmiany 

Zgodnie ze zgłoszonymi przez prezydenta zmianami, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 Burzliwe losy ustawy

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. I właśnie w tej zmienionej formie podpisał w środę 2 sierpnia jej wejście w życie.

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków Komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu w terminie wskazanym przez marszałka.

Andrzej Duda zdecydował ws. lex Tusk!
Sonda
Czy Rosjanie próbują wpływać na decyzje polskich polityków?