Kaczyński

i

Autor: Tomasz Waszczuk/PAP

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS: Dziękujemy bohaterom wsi polskiej

2023-05-28 18:42

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, w dniu ogólnopolskiego Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego, podziękował w specjalnym liście bohaterom wsi polskiej za ich wkład w naszą dzisiejszą wolność, za ich trud i poświęcenie.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystosował specjalny list do uczestników obchodów ogólnopolskiego Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy (Mazowieckie). List odczytał wiceszef klubu PiS Marek Suski. "Dziś u stóp Cudownego Obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w Sanktuarium w Starej Błotnicy, w Święto Niepodległościowego Ruchu Ludowego, modlimy się w intencji, oddajemy cześć i wspominamy synów i córki wsi polskiej, którzy w różnych latach i na różne sposoby walczyli o naszą wolność. W tym roku obchodzimy 45. rocznicę powstania niezależnych organizacji, które kształtowały krajobraz ideowy przedsiębiorczości i przedsierpniowej opozycji: Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, czy Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Radomskiej" - napisał prezes PiS. Przypomniał, że rok później powołano Ośrodek Myśli Ludowej, działały Komitety Samoobrony Ludzi Wierzących, wydawano niezależną prasę rolniczą.

"Później przyszły czasy pierwszej Solidarności naznaczone intensywną walką o legalizacje niezależnej chłopskiej reprezentacji związkowej, prowadzącą od strajku w Ustrzykach, Rzeszowie do rzeczy, jak na ówczesne czasy niebywałej - rejestracji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, a wiec związku zawodowego skupiającego wrogów klasowych, bo przecież za takich władza komunistyczna uważała gospodarzących na swoim chłopów. Następnie była konspiracja stanu wojennego" - wspominał Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że czas płynie nieubłaganie i nie ma już wśród żyjących wielu wybitnych postaci tamtego czasu. Wymienił kilku z nich: Michał, Roman i Piotr Bartoszcze, Piotr Baumgart, Henryk Bąk, Stanisław Chrobak, Witold Hatka, Stanisław Janisz, Jan Kozłowski, Janusz Rożek, Józef Teliga, Roman Wierzbicki. Prezes PiS wskazał też na rolę, jaką w walce o godność i prawa polskiej wsi odegrali kapłani: "Niech symbolem tej walki będą (...) zmagania księdza Czesława Sadłowskiego".

"Naszymi pełnymi wdzięczności myślami obejmujemy wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków zmagali się z najeźdźcami, zaborcami, okupantami. Ta walka polskiego ludu ma wielowiekową tradycję" - podkreślił. Przypomniał Bartosza Głowackiego i drużyny bartoszowe, apel Wincentego Witosa podczas wojny 1920 r., na który odpowiedziała polska wieś, żołnierzy Batalionów Chłopskich i Stanisława Mikołajczyka.

"Dziś dziękujemy bohaterom wsi polskiej za ich wkład w naszą dzisiejszą wolność. Wyrażamy naszą dozgonną wdzięczność za ich trud i poświęcenie, za wszystko, co uczynili w obronie polskiej ziemi w długich staraniach na rzecz lepszej przyszłości dla wiejskiego ludu oraz w walce o niepodległość. Ojczyzna im tego nigdy nie zapomni. To właśnie dzięki nim wszystkim św. Jan Paweł II mógł powiedzieć o polskiej wsi, że jest mocnym filarem, na którym opiera się narodowa tożsamość" - napisał Jarosław Kaczyński.

Podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które pielęgnują pamięć o udziale polskiej wsi w zmaganiach o wolność i niepodległość oraz o zawarty w nich pięknych wzorcami miłości ojczyzny i ojcowizny.

Sonda
Interesujesz się polityką?
EKG 2023: Adam Manikowski