szkoła

i

Autor: pixabay

Co czeka uczniów?

Lex Czarnek 2.0. O co chodzi? Wszystkie poprawki zgłosił PiS

2022-10-26 9:11

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe właśnie ma nowe poprawki. Wprowadziła je sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Autorem noweli są posłowie PiS, a dotyczy ona działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach w zakresie edukacji domowej.

Nowe zmiany w prawie oświatowym. Lex Czarnek 2.0?

Z wtorku na środę podjęto kroki ku procedowaniu dwóch projektów poselskich przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży. Poselski i prezydencki projekt oraz nowelizacja ustawy Prawo oświatowe wpłynął na dotychczasową organizację szkoły. Na wcześniejszym posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektów w formie odrębnej. Jakie kroki podjęto? Przede wszystkim w komisji większość zdecydowała, że projekt poselski nabierze charakteru wiodącego. W projekcie poselskim zapisy dot. działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach oraz przedszkolach zostały przyjęte. Warto jednak zaznaczyć, że komisja także postanowiła wprowadzić wszystkie zgłoszone uprzednio przez Prawo i Sprawiedliwość poprawki do projektu poselskiego w kwestii edukacji domowej.

Co nowego? Czas na złożenie wniosku rodzica o edukację zdalną wynosi od 1 lipca do 21 września. Dodatkowo dziecko nie musi być formalnie przypisane do szkoły, która znajdować się będzie w jego województwie, ale może w województwie obok. Z pierwowzoru projektu zostały usunięte zapisy mówiące o nakładaniu warunków na szkołę, która wówczas musi je spełniać, by móc w ogóle mieć uczniów podjętych edukacji domowej. Zostały odrzucone wszystkie wnioski złożone przez opozycję.  Teraz w placówkach oświatowych i przedszkolach "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki".  

Czarnek o podręczniku hit autorstwa prof. Roszkowskiego. Mówi o nagonce!
Sonda
Czy Przemysław Czarnek jest odpowiednią osobą na stanowisku ministra edukacji?
Nasi Partnerzy polecają