Donald Tusk w Sejmie

i

Autor: Leszek Szymański/PAP Donald Tusk w Sejmie

Tak wytropią rosyjskie wpływy

Komisja Lex Tusk w pigułce.

2023-05-30 17:10

Komisja do sprawa zbadania rosyjskich wpływów wzbudza potężne emocje. Przedstawiamy najważniejsze informacje na jej temat. Czy chodzi o polityczne unicestwienie Donalda Tuska, czy może tylko wytropienie macek Kremla w polskim życiu publicznym? Zdania na ten temat są i będą podzielone.

Na najważniejsze pytania dotyczące komisji odpowiada Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego.

1. Czy Donald Tusk będzie mógł startować w wyborach, jeżeli komisja zakaże mu sprawowania funkcji publicznych?

Tak. Komisja nie może pozbawić nikogo biernego, ani czynnego prawa wyborczego.

2 Jakich konkretnie funkcji nie będzie mogła sprawować osoba objęta decyzją komisji?

Związanych z władzą wykonawczą na każdym szczeblu, czyli premiera, ministra, a czy dyrektora departamentu.

3. Czy decyzje komisji będzie można zaskarżyć do sądu?

Tak. Można zaskarżyć decyzje do sądu administracyjnego. Złożenie skargi nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji.

4. Czy wezwany musi się stawię na przesłuchanie, czy można doprowadzić kogoś siłą na posiedzenie?

Komisja może nałożyć grzywnę, na początku 20 tysięcy złotych, a potem 50 tysięcy. Przewodniczący komisji może też zgłosić prokuraturze polecenie siłowego doprowadzenia świadka.

5.Jakie będą zarobki członków komisji?

Około 16 tysięcy złotych brutto. członkom Komisji mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce jej posiedzeń przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów związanych z uczestnictwem.

6. Przed czym członków komisji będzie chronił immunitet?

Jest bardzo szeroko określony. Członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakąkolwiek działalność związaną z jej pracami.

7. Jak długo będą trwały prace komisji?

Nie ma określonego terminu, nie ma też kadencyjności jej członków. Jest mowa jedynie o corocznych raportach komisji, więc ustawodawca zakłada, że ciało to będzie działało w sposób stały.

8. Kto zdecyduje o składzie komisji?

Sejm, a konkretnie większość sejmowa.

9. Kto będzie mógł zostać członkiem komisji?

Wymagania nie są wysokie. Musi to być obywatel polski, nie skazany za przestępstwo i cieszący się nieposzlakowaną opinią. Jedynym kryterium merytorycznym jest posiadanie wyższego wykształcenia, ale nie jest ono obowiązkowe, według ustawy, wystarczy  niezbędna wiedza w zakresie funkcjonowania organów władzy publicznej

10. Jakie prawa będzie miał przesłuchiwany?

Nie będzie miał dodatkowych praw, takich jakie chronią w postępowaniu karnym. Może ustanowić pełnomocnika. Jeżeli jednak komisja wezwie kogoś osobiście, w takiej sytuacji nie może wysłużyć się pełnomocnikiem.

P. PONCYLJUSZ: KOMISJA MOŻE ZOSTANIE ZA NASZYCH RZĄDÓW
Nasi Partnerzy polecają