Konferencja GITD

i

Autor: GITD Konferencja GITD

ITD wraz z KAS weszła do firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem

2023-03-16 16:23

Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz nadzór budowlany, weszły dziś do ponad 60 firm transportowych, które działają z wykorzystaniem kapitału białoruskiego lub rosyjskiego.

Ponad 60 skontrolowanych firm

Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz nadzór budowlany, weszły dziś do ponad 60 firm transportowych na terenie całej Polski kraju. W siedzibie GITD odbył się briefing podsumowujący działania służb.

– Na podstawie informacji zgromadzonych w dostępnych nam bazach danych, wytypowaliśmy adresy, gdzie w grę może wchodzić m.in. prowadzenie wirtualnej działalności transportowej. Wytypowano firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Dziś rozpoczęliśmy działania kontrolne – to pierwszy etap tak szeroko zakrojonej akcji. Pracujemy ramię w ramię z innymi służbami, aby zakres kontroli był wieloaspektowy i pozwolił nam zlikwidować nielegalne praktyki w branży, a tym samym chronić krajowy rynek transportowy – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

– Straż Graniczna posiada bardzo szeroki mandat do działań na terytorium kraju, dlatego przyłączenie się do tej akcji było od początku dla nas sprawą oczywistą. Bardzo ważna jest kwestia powtarzalności tych działań – tylko w ten sposób będziemy mogli odnieść zamierzony efekt. Staramy się unikać przypadkowości. Typujemy podmioty w oparciu o realizowane wcześniej rozpracowanie migracyjne, a także na podstawie analizy ryzyka – podkreślił Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec.

Jeden z elementów, który był brany pod uwagę przy typowaniu, a dziś był sprawdzany w terenie, to bazy eksploatacyjne – miejsca będące w dyspozycji przedsiębiorcy, w skład których wchodzi co najmniej: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej jednej trzeciej liczby zgłoszonych pojazdów. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów, wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Firma musi mieć siedzibę w UE

Przedsiębiorca, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi m.in. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej. Jest zobowiązany również dysponować proporcjonalną do wielkości floty bazą eksploatacyjną, która ma zapewnić prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły. – Informacje, które zgromadziliśmy, przygotowując się do dzisiejszych działań, nasuwają podejrzenia, że może dochodzić do nadużyć. Mamy bowiem sytuacje, kiedy pod jednym adresem, działalność ma prowadzić kilkanaście firm transportowych dysponujących określoną liczbą pojazdów. Porównanie tych danych z rzeczywistością, a więc m.in. fizyczna kontrola baz eksploatacyjnych, pozwoli nam ocenić, czy działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami– mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspektorzy ITD, poza oględzinami baz eksploatacyjnych, sprawdzają niezbędne w tym zakresie wykazy i oświadczenia, kompetencje zawodowe – certyfikat kompetencji zawodowych oraz oświadczenia dotyczące osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, zdolność finansową oraz to, czy spełnione są warunki do utrzymania dobrej reputacji.

Równolegle inspektorzy WITD prowadzą pełne kontrole przedsiębiorstw, sprawdzając nie tylko wymagane dokumenty, ale również przestrzeganie przez kierowców norm czasu pracy, uprawnienia kierowców i przewoźników, czy dokumentację dotyczącą taboru samochodowego będącego w dyspozycji przedsiębiorcy.

– Przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi stale spełniać warunki określone przepisami. I dziś spełnienie tych warunków sprawdzaliśmy w kilkudziesięciu firmach. Trwa jeszcze weryfikacja zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów oraz analiza wyników oględzin baz eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, GITD ma uprawnienie do zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zapewniam, że w przypadku nieuczciwych przedsiębiorców, będziemy z niego korzystać – podkreślił Alvin Gajadhur.

Na tym jednak nie koniec. Konsekwencje, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będą również wyciągać inne służby zaangażowane w działania. Sprawdzają one m.in. czas pracy kierowców, legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także kwestie finansowe i podatkowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Kontrola ryzyka

– Działania Krajowej Administracji Skarbowej są ukierunkowane na weryfikację wypełniania obowiązków podatkowych. Wśród analizowanych podmiotów znalazły się takie, co do których stwierdziliśmy ryzyko nieprawidłowości. Ryzyko to jest obecnie sprawdzane w toku kontroli celno-skarbowych. O wynikach kontroli będziemy mogli poinformować po zakończeniu działań – powiedział Mariusz Gojny, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

– Kontrole dotyczą warunków wykonywania pracy, a także legalności pobytu. Sprawdzamy, czy cudzoziemcy, który przebywają na terytorium RP, jeżeli wykonują pracę, realizują ją zgodnie z przepisami prawa krajowego, a także czy ich status w Polsce jest legalny. W działaniach uczestniczą funkcjonariusze z oddziałów podlaskiego, nadbużańskiego, śląskiego oraz nadodrzańskiego – mówił gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec.

GITD, który koordynuje działania, zapowiada kontrolne w kolejnych przedsiębiorstwach. Równolegle prowadzone są też kontrole drogowe, w trakcie których Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza zarówno polskie, jak i zagraniczne ciężarówki. W ubiegłym roku 47 proc. kontroli drogowych w transporcie ciężkim dotyczyło przewoźników zagranicznych. 53 proc. wszystkich stwierdzonych wówczas naruszeń dotyczyło podmiotów z zagranicy, jak również ponad 52 proc. decyzji administracyjnych o nałożeniu kar na przewoźników.

Express Biedrzyckiej - Jacek ROSTOWSKI
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany