emeryci

i

Autor: Shutterstock emeryci

Nie brzmi to dobrze

Emerycie, wartość Twojej emerytury spada! Alarmujące dane na podstawie informacji ZUS

2023-06-21 21:03

Polscy emeryci mogą cieszyć się waloryzacją, wsparciem w postaci trzynastej i czternastej emerytury. Jednak, jak się okazuje, gdy spojrzeć na dane dotyczące przeciętnego świadczenia emerytalnego i rent w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, to sprawa wygląda zupełnie inaczej, a wnioski są niepokojące. Instytut Emerytalny wskazał czarno na białym: Spada wartość emerytur i rent w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. Eksperci przeanalizowali to na podstawie danych z ZUS.

- Spada wartość emerytur i rent w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia - przekazał Instytut Emerytalny i przedstawił, jak zmieniała się wartość świadczeń przez ostatnie ponad 10 lat, a konkretnie od 2011 roku. Do wyliczenia wykorzystane zostały dane z ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czego możemy się dowiedzieć? Otóż w 12 lat temu wartość świadczeń emeryckich i rent wynosiła 56,1 proc. ówczesnej przeciętnej pensji, w kolejnych latach wartość ta wzrosła i w okresie 2013-2015 wynosiła już 58,1 proc. przeciętnej płacy. W 2016 roku odnotowano spadek do poziomu 57,1 proc. W następnych latach  odnotowano kolejne spadki, w 2020 nastąpił wzrost wartości emerytur i rent w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia i wyniosła 53 proc. (wzrost z 52,7 proc. w roku 2019). Jak jest obecnie? Z danych przestawionych przez Instytut Emerytalny w minionym roku 2022 roku wartość emerytur i rent przeciętnego świadczeniobiorcy w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia osoby pracującej wyniosła jedynie 50,4 proc. 

Jak kształtuje się obecnie sytuacja emerytów? Z danych ZUS wynika, że przeciętna emerytura wypłacona w marcu 2023 roku wyniosła 3 482,63 zł. Natomiast w marcu 2022 roku było to 2 903,85 zł. Warto też dodać, że  w marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. 

Express Biedrzyckiej: Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą