Wykryto rażący przypadek

Wielka kontrola transportów żywności. ITD i IJHARS połączyły siły

2023-06-14 14:09

13 czerwca przeprowadzono wzmożoną kontrolę transportów żywności w 14 województwach. Szczególnie uwzględnione zostały produktu pochodzące z zagranicy. To największa taka akcja do tej pory, przeprowadzona przez Inspektoratu Transportu Drogowego i Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontrole odbywały się w 14 wytypowanych giełdach rolno-spożywczych z największym ruchem towarami importowanymi, między innymi Broniszach pod Warszawą, we Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu. Połączone siły ITD i IJHARS pozwoliły na zwiększenie zakresu kontroli. Udało się ich przeprowadzić ponad 100, a w niektórych z nich stwierdzono nieprawidłowości. Na podsumowaniu akcji głos zabrał Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

- Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa przy transporcie żywności – o to dba Inspekcja Transportu Drogowego. Natomiast Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdza, czy żywność jest właściwej jakości. Jeśli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, koncentrowaliśmy się na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego pojazdów, którymi transportowana jest żywność. Sprawdzaliśmy też uprawnienia kierowców, ich czas pracy i wszystkie wymagane dokumenty, które przewoźnicy muszą posiadać – mówił.

Przemawiał także Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz, który przybliżył wyniki kontroli i wykrytych nieprawidłowości. - Do godz. 10.00 zidentyfikowaliśmy w 21 przypadkach nieprawidłowości w transporcie, które były związane z brakiem oznakowania produktów, brakiem dokumentacji, która potwierdzałaby miejsce pochodzenia. Wśród przewożonego towaru znajdował się asortyment m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Argentyny, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Maroka, Egiptu, Holandii. Importowany towar to aktualnie sałaty, czereśnie, brzoskwinie, śliwki, nektarynki, pomarańcze, cytryny, arbuzy, koper włoski, winogrona, kawa. W przypadkach, w których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości, będzie prowadzone postępowanie w trybie administracyjnym, którego konsekwencją będzie nałożenie kar finansowych – oznajmił.

Alvin Gajadhur opisał z kolei najbardziej rażący przypadek, zakończony zakazem dalszy jazdy dla ciężarówki niemieckiego przewoźnika, kierowanej przez obywatela Turcji. Transportowane były nektarynki bez wymaganego zezwolenia na przewóz międzynarodowy, ponadto pojazd nie był sprawny technicznie., Naruszania dotyczyły także czasu pracy.

- Na przewoźnika zostanie nałożona kara administracyjna w wysokości 12 tys. zł. Natomiast wykryte naruszenia, jeśli nie byłoby ustawowego ograniczenia, sięgałyby kwoty ponad 30 tys. zł. Karę zapłaci również zarządzający transportem w przedsiębiorstwie. Kierowca został ukarany mandatem karnym. To przykład z jednej strony niewłaściwego przewozu żywności, a z drugiej nieuczciwej konkurencji – poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego.

QUIZ: Poznaj polityka po 3 słowach. Ten quiz to pestka!

Pytanie 1 z 10
Którego polityka opisują słowa: wąsy, bigos, szogun
Wieczorny Express - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski