Więźniowie w Polsce

i

Autor: EASTNEWS, SHUTTERSTOCK

Tylu więźniów zaszczepiło się przeciw koronawirusowi. Dane Służby Więziennej wbijają w fotel

2022-02-03 18:24

Pandemia koronawirusa nie ustaje. Wariant omikron jest obecnie najbardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa. Mimo, że wielu Polaków zaszczepiło się, aby chronić swoje życie i zdrowie, nadal część społeczeństwa nie przeszła procesu szczepień. A jak wygląda sytuacja w więziennictwie? Czy więźniowie chętnie decydują się na szczepienia? "Super Express" dotarł do danych, z których wynika, ilu więźniów skorzystało z możliwości szczepienia.

Jednym z kluczowych zadań w zakresie walki z wirusem SARS-CoV-2 jest realizacja programu szczepień. „SE” dotarł do danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, z których wynika, że szczepienia przeciw koronawirusowi w jednostkach Służby Więziennej realizowane są w sposób ciągły. Zaangażowanie funkcjonariuszy w realizację programu szczepień i współpraca Służby Więziennej z instytucjami zewnętrznymi pozwoliła na to, aby osiągnąć bardzo wysoki poziom zaszczepienia wśród osadzonych. Zatem, ilu osadzonych zaszczepiło się przeciw koronawirusowi? Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wyjawia tę informację:

 - Dzięki prowadzonej przez Służbę Więzienną kampanii informacyjnej wśród osadzonych, dotyczącej korzyści płynących z zaszczepienia się, w jednostkach penitencjarnych szczepionki przyjęło prawie 80 proc. osadzonych. To bardzo dobry wynik, tym bardziej że szczepienia odbywają się na zasadzie dobrowolności - zdradza wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

W jakich miejscach więźniowie szczepią się przeciw koronawirusowi?

Przeprowadzane (szczepienia przyp. red.) są na terenie jednostek penitencjarnych przez personel medyczny więziennej służby zdrowia. W wyjątkowych sytuacjach szczepienie może być wykonane w placówce medycznej poza zakładem karnym.

Jak sytuacja wygląda jeżeli spojrzymy na kadrę więzienną?

Zaszczepienie kadry Służby Więziennej kształtuje się na poziomie prawie 80 proc..

Ilu więźniów jest obecnie zakażonych koronawirusem?

Dane z ostatniego tygodnia wskazują, że liczba osadzonych zakażonych w całej Polsce to zaledwie ok. 0,27 proc.

Zobacz także: Jak długo działają szczepionki? Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson

Super Raport 03.02 (Goście: Marcin Kierwiński - PO oraz Tomasz Trela - Nowa Lewica) Sedno Sprawy: Krzysztof Bosak
Sonda
Czy wszyscy więźniowie powinni pracować?
Koronawirus może uszkodzić słuch nieodwracalnie