Trybunał Konstytucyjny

i

Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe 46.8 proc. badanych chce, aby Julia Przyłębska odeszła z Trybunału Konstytucyjnego

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego

Spór prezydenta z Sądem Najwyższym. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego

2023-06-02 16:44

Trybunał Konstytucyjny zdecydował w zakresie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski. Chodzi o sprawę Mariusza Kamińskiego. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją Prezydenta RP wywołującą ostateczne skutki prawne - orzekł w piątek Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK – racja po stronie prezydenta

Trybunał orzekł w sprawie zainicjowanego jeszcze w 2017 r. sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP, a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski. Sprawa ma związek z nieprawomocnym wyrokiem wobec Mariusza Kamińskiego i innych osób z b. kierownictwa CBA. Prezes TK Julia Przyłębska ogłosiła, że prawo łaski stanowi wyłączną prerogatywę prezydenta, a Sąd Najwyższy nie ma możliwości kontroli kompetencji głowy państwa w tym zakresie. TK wydał piątkowe postanowienie w pełnym składzie. W rozprawie uczestniczyło 11 sędziów Trybunału. Zdanie odrębne zgłosiło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Michał Warciński.

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego (dziś - szefa MSWiA) i Macieja Wąsika (ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA; obecnie wiceministra SWiA) na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych b. członków kierownictwa CBA.

Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelacje, w listopadzie 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych. W marcu 2016 r. SO uchylił wyrok SR i wobec aktu łaski prezydenta prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia SO kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi. Postępowanie kasacyjne w SN w tej sprawie zostało jednak zawieszone 1 sierpnia 2017. W lutym 2023 Sąd Najwyższy, zdecydował się podjąć postępowanie z urzędu w sprawie ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę ministrów Kamińskiego oraz Wąsika.

Sonda
Jak oceniasz Julię Przyłębską jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego?
Express Biedrzyckiej WYBORY 2023 - dr E. Pietrzyk-ZIENIEWICZ, dr M. OCZKOŚ, dr B. GRABOWSKI - Runda 1
Nasi Partnerzy polecają