Sejm

i

Autor: Materiały prasowe

WAŻNE SPRAWY

Sejm. Posłowie zajmą się projektami: o prawie oświatowym i ws. legalności przekazywania danych wyborców w ramach wyborów kopertowych

2022-11-03 10:46

Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. projektem PiS ws. legalności przekazywania danych wyborców poczcie podczas wyborów w pandemii. Projekt zakłada, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie epidemii przekazał Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. nie popełnił przestępstwa.

Posłowie w sejmie o legalności działań organów samorządowych w czasie pandemii. Chodzi o wybory kopertowe

Pięcioartykułowy projekt dotyczy legalności działań organów samorządowych podczas przygotowywanych wiosną 2020 roku, w trakcie lockdownu związanego z pandemią COVID-19, wyborów prezydenckich. Chodzi o przekazywanie sporządzanych przez władze lokalne spisów wyborców Poczcie Polskiej, która miała być wtedy odpowiedzialna za zorganizowanie głosowania w wyborach korespondencyjnych przed powstaniem prawnej podstawy dla takich działań w postaci ustawy. Projekt PiS przewiduje też umorzenie trwających w tej kwestii spraw sądowych, a także zatarcie z mocy prawa wyroków, które już zapadły.

Wobec samorządowców, którzy przekazywali spisy wyborców Poczcie Polskiej, składane były zawiadomienia do prokuratur, w których wskazywano na możliwe przekroczenie uprawnień przez organy wykonawcze gmin. W marcu 2022 roku zapadł pierwszy wyrok w jednej z rozpoczętych w ten sposób spraw - Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej, przekazując dane wyborców.

Posłowie zajmą się projektami o prawie oświatowym 

Wieczorem Sejm zajmie się dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt poselski miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego. W szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej. Obecnie podjęcie przez nie działalności w szkole wymaga zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Zgodnie z projektem posłów PiS, opinię wydaną przez radę placówki lub radę rodziców mają poprzedzić konsultacje przeprowadzone wśród rodziców, a opinią decydujacą, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia, będzie dysponował kurator.

WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ TUTAJ: Lex Czarnek 2.0. O co chodzi? Wszystkie poprawki zgłosił PiS

W porządku obrad jest także skierowany przez prezydenta do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofili. Zmiany zakładają m.in. dostęp komisji do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła i stanowią realizację postulatów komisji. Sejm zajmie się też przedstawionym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o Funduszu medycznym. Ma on na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczeniem szpitalnym.

Waldemar Buda o o braku pieniędzy z KPO: "Wychodzenie z dużymi środkami na rynek nie jest konieczne" [Sedno Sprawy]
Sonda
Jak oceniasz sytuację polityczną w Polsce?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany