Sejm przyjął tzw. Lex Czarnek! Odrzucono wniosek o wotum nieufności wobec Bortniczuka

i

Autor: Marcin Wziontek/SE

Sejm przyjął tzw. Lex Czarnek! Odrzucono wniosek o wotum nieufności wobec Bortniczuka

2022-01-13 18:59

W Sejmie trwa dziś drugi dzień posiedzenia. Posłowie będą brali udział w szeregu głosowań. Może być niezłe zamieszanie, bo w planach jest rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o ważne punkty, w tym dotyczące sprawy Turowa i granicy polsko-białoruskiej. Za nami głosowania ws. wotum nieufności ministra Bortniczuka oraz tzw. lex Czarnek.

W Sejmie dziś drugi dzień prac w czasie 46. posiedzenia. Przed posłami ważne sprawy, bo szykuje się rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Straży Granicznej podejmowanych na granicy polsko-białoruskiej i na obszarze przygranicznym po 2 września 2021 roku, informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji prowadzonych z Republiką Czeską w sprawie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz działań rządu zmierzających do zakończenia sporu, informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji prowadzonych z Republiką Czeską w sprawie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz działań rządu zmierzających do zakończenia sporu, informacja Prezesa Rady Ministrów na temat negocjacji z Czechami dot. Kopalni Turów i przyczyn ich zatrzymania oraz wcześniejszych wydarzeń, które mogły doprowadzić do pogorszenia się sytuacji kopalni. Relacja wideo z posiedzenia Sejmu niżej: