Donald Tusk w Sejmie

i

Autor: Leszek Szymański/PAP Donald Tusk w Sejmie

LexTusk

Polskie MSZ reaguje na oświadczenie USA. Mocne słowa

2023-05-30 16:20

Polskie MSZ opublikowało oświadczenie po tym, gdy Stany Zjednoczone zareagowały na uchwalenie ustawy powołującej komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. - Podkreślając z całą mocą, że stanowienie tych przepisów jest suwerenną kompetencją krajową polskiego parlamentu, zawsze jesteśmy gotowi wyjaśniać wszelkie mogące temu towarzyszyć nadinterpretacje i wątpliwości - czytamy.

Andrzej Duda w poniedziałkowe przedpołudnie zelektryzował opinię publiczną w Polsce. Wszystko dlatego, że zdecydował się podpisać ustawę powołującą komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Opozycja jest oburzona decyzją głowy państwa, swoje niezadowolenie wyraziła również amerykańska administracja. - Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polskie władze nowych przepisów, które mogą być niewłaściwie użyte do ingerowania w wolne i uczciwe wybory w Polsce - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Teraz swoje oświadczenie wydało MSZ. Publikujemy je w całości.

- Polska szanuje opinie i uwagi naszych sojuszników dotyczące przepisów krajowych. Podkreślając z całą mocą, że stanowienie tych przepisów jest suwerenną kompetencją krajową polskiego parlamentu, zawsze jesteśmy gotowi wyjaśniać wszelkie mogące temu towarzyszyć nadinterpretacje i wątpliwości.

Rosyjski wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski musi być gruntownie zbadany i poddany kontroli publicznej. Uchwalona niedawno ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 gwarantuje, że takie badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem jak największej przejrzystości wobec opinii publicznej i przy przestrzeganiu sprawiedliwości proceduralnej. Aby zapewnić bezstronność, w Komisji będą zasiadać członkowie wyznaczeni przez wszystkie ugrupowania polityczne obecne w parlamencie.

Komisja będzie procedować w myśl zasady prawdy obiektywnej, analizując wszelkie dostępne dowody, również takie, które zostaną przedstawione przez zainteresowane strony. Ponadto każdy, wobec kogo Komisja wyda decyzję, będzie uprawniony do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego w toku dwuinstancyjnego postępowania oraz do wnioskowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia.

Prace Komisji nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania na swoich kandydatów w wyborach; wręcz przeciwnie, dzięki nim opinia publiczna uzyska lepszy dostęp do informacji o sprawach mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Polska wysoko ceni sobie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i jest otwarta na prowadzenie dalszego dialogu kanałami dyplomatycznymi - czytamy na stronie internetowej polskiego MSZ.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof BOSAK
Sonda
Czy ustawa ds. komisji badania rosyjskich wpływów w Polsce ma wyeliminować Donalda Tuska z wyborów?