Sejm

i

Autor: gov.pl

Spoty już nieaktualne

PiS zmieniło treść pytań do referendum! Jak teraz brzmią?

2023-08-16 9:00

Pytania do jesiennego referendum były przez polityków PiS ujawniane stopniowo, a każde z nich wywoływało falę wszelkich komentarzy. Jak się okazuje, pytania zamieszczone w spotach uległy zmianie. Dwa z nich brzmią teraz inaczej, zmieniono także ich kolejność.

Pytania do referendum okazały się sporym zaskoczeniem, głównie dlatego, ze początkowo mówiło się o jednym pytaniu, które miałoby dotyczyć polityki migracyjnej. Finalnie zaś opracowano cztery pytania, dotyczące także innych kwestii.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu na 16 i 17 sierpnia wynika, że podczas drugiego dnia posiedzeń Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie referendum. We wniosku złożonym przez rząd widać, że treść dwóch pytań referendalnych różni się od tych zaprezentowanych w spotach.

Chodzi o pierwsze z ujawnionych pytań, brzmiące „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. We wniosku to pytanie brzmi „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Zmianie uległo także drugie pytanie: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?” – pytała była premier Beata Szydło w spocie. Teraz ma brzmieć „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

Bez zmian pozostała natomiast treść dwóch kolejnych pytań, zamieniono jednak ich kolejność. Ujawnione jako trzecie „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” jest we wniosku pytaniem numer 4, a „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" wskoczyło na trzecie miejsce.

Sejm ma się zająć sprawą referendum 17 sierpnia, podczas którego odbędzie się głosowanie nad wnioskiem. Uchwała zostanie przyjęta, jeśli uzyska bezwzględną większość głosów w obecności przynajmniej połowy liczby posłów.

Sonda
Czy weźmiesz udział w referendum, które będzie zawierać cztery pytania?
Wieczorny Express - Barbara Nowacka
Listen on Spreaker.