Jarosław Kaczyński

i

Autor: ART SERVICE Jarosław Kaczyński

Wybory 2023

PiS liderem sondażu wyborczego. Ponad 30 procent poparcia. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

2023-01-23 17:40

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w styczniu PiS uzyskałby 32 proc., KO - 22 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja WiN - po 7 proc. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Spis treści

  1. Wybory 2023. Czy Polacy wezmą w nich udział?
  2. PiS liderem sondażu wyborczego. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?
  3. Wyborcy są niezdecydowani
  4. Badanie CBOS. "Aktualne problemy i wydarzenia"

Wybory 2023. Czy Polacy wezmą w nich udział?

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się na początku roku, udział w nich wzięłoby niespełna trzy czwarte dorosłych Polaków (74 proc.). Porównując aktualne deklaracje z tymi z grudnia ubiegłego roku deklaracje pójścia na wybory 2023 i głosowania w nich obniżyły się o 3 pkt. proc.

Nie zmienił się natomiast odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w ewentualnym głosowaniu (13 proc.). Wzrosła liczba respondentów z góry rezygnujących z udziału w wyborach parlamentarnych (13 proc., wzrost o 3 pkt proc).

PiS liderem sondażu wyborczego. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość lub jego koalicjantów zadeklarowało 32 proc. wybierających się na wybory (wzrost o 1 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska popierana przez 22 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (wzrost o 1 pkt proc.).

Największą zmianą odnotowaną w tym miesiącu jest spadek poparcia dla zamykającej podium w sondażu Polski 2050 Szymona Hołowni. W styczniu na ugrupowanie chce głosować 7 proc. wybierających się na wybory (spadek o 4 pkt. proc.).

Niemal tyle samo głosów uzyskała w tym miesiącu Konfederacja WiN, mająca wśród zdeklarowanych wyborców 7 proc. zwolenników (o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu).

Wyborcy są niezdecydowani

Gdyby wybory 2023 odbywały się już teraz, pozostałe ugrupowania mogłyby mieć problem z wprowadzeniem swoich przedstawicieli do parlamentu.

5 proc. deklarujących swój pewny udział w głosowaniu oddałoby głos na Lewicę (wzrost o 1 pkt proc.). Na PSL-Koalicję Polską zagłosowałoby 3 proc. potencjalnych wyborców (spadek o 1 pkt proc.). W tym miesiącu swoich zwolenników znalazły jeszcze Kukiz’15 oraz Porozumienie (po 1 proc. głosów).

Bez zmian pozostaje odsetek niezdecydowanych wyborców – niespełna jedna piąta zdeklarowanych uczestników wyborów nie wie, na które ugrupowanie oddałaby swój głos (18 proc.). Nie zmienił się również odsetek osób odmawiających ujawnienia swoich preferencji politycznych - wciąż wynosi 4 proc.

Badanie CBOS. "Aktualne problemy i wydarzenia"

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Zastosowano procedurę mxed-mode, każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI).

Sonda
Jak sądzisz, czy PiS wygra kolejne wybory?
Express Biedrzyckiej - Sławomir NEUMANN [23.01.2023]
Listen on Spreaker.