Miliardy z KPO trafią do Polski. UE nagle zmieni zdanie?! Pieniądze czekają! Burza po wyborach

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express; Franc Zhurda/AP

KPO

Pieniądze z KPO wpłyną do Polski? Jest decyzja Komisji Europejskiej!

2023-11-21 16:38

Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 59,8 mld euro. Zatwierdzenie przez Radę umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 5,1 mld euro z funduszy REPowerEU. KE zaznaczyła jednak, że nadal konieczne jest wypełnienie trzech "kamieni milowych", żeby otrzymać całość pieniędzy.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie KPO

Na 59,8 mld euro polskiego KPO składają się pożyczki (34,5 mld euro) i dotacje (25,3 mld euro). Plan przewiduje 55 reform i 56 inwestycji.

Polski rozdział REPowerEU składa się z siedmiu nowych reform, siedmiu nowych inwestycji i trzech inwestycji przeniesionych z pierwotnego planu (dwie z nich zostały rozszerzone). Ich wdrożenie ma pomóc osiągnąć cel planu REPowerEU, jakim jest uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r.

Reformy mają usprawnić procedury wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii, usunąć bariery utrudniające przyłączanie odnawialnych źródeł energii do sieci oraz promować umiejętności ekologicznych. Nowe inwestycje mają na celu wspieranie transformacji energetycznej, w tym sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz morskich farm wiatrowych.

Rada będzie miała teraz cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny przedstawionej przez Komisję. Zatwierdzenie przez Radę umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 5,1 mld euro z funduszy REPowerEU.

Całość środków po osiągnięciu kamieni milowych

"Trzy nadrzędne kamienie milowe, związane ze wzmocnieniem ważnych aspektów niezawisłości polskiego sądownictwa i wykorzystaniem Arachne, narzędzia informatycznego, wspierającego państwa członkowskie w zwalczaniu nadużyć finansowych, pozostają bez zmian w zmienionym planie Polski. Oznacza to, że po otrzymaniu wniosku o płatność w ramach RRF (Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ) wypłata będzie możliwa dopiero wtedy, gdy Polska osiągnie w zadowalający sposób te trzy nadrzędne kamienie milowe" - podała Komisja Europejska.

W poniższej galerii zobaczycie, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda
Czy środki z KPO są nam potrzebne?
Express Biedrzyckiej - Katarzyna LUBNAUER
Nasi Partnerzy polecają