Polska Armia

i

Autor: Piotr Drabik flickr.com

Sprawdź, czy możesz dostać wezwanie

Kto dostanie kwalifikację wojskową? Ministerstwo podało konkretne wytyczne

2022-12-20 9:11

Ministerstwo Obrony Narodowej podało konkretne wytyczne co do tego, kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. W projekcie rozporządzenia są wymienione nie tylko konkretne profesje czy wykształcenie, ale także roczniki.

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zebranie informacji o zdrowiu fizycznym i psychicznym młodych ludzi, by móc ocenić ich predyspozycje wojskowe. W 2009 roku zastąpiła obowiązkową służbę wojskową w związku z przejściem na armię zawodową. Mimo to nie zniesiono obowiązku stawienia się na komisję lekarską. Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku ma trwać od kwietnia do czerwca. Warto przypomnieć, że w 2020 roku kwalifikacja miała trwać od lutego do kwietnia, jednak ze względu na pandemią koronawirusa została przerwana, z kolei w 2021 roku została przesunięta i rozbita na dwie tury z tego samego powodu.

Kto dostanie kwalifikację wojskową?

Projekt rozporządzenia wyraźnie mówi, kto dostanie wezwanie na stawienie się na kwalifikację wojskową. Będą to mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 bez kategorii zdolności do służby wojskowej oraz osoby uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby, który to okres mija po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a został złożony wniosek o zmianę kategorii przed końcem kwalifikacji. Wezwani zostaną także mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz osoby, które w 2023 roku skończą 60 lat i nie posiadają orzeczonej kategorii.

Kwalifikacja wojskowa a profesje i wykształcenie

Kwalifikacja wojskowa, zgodnie z ustawą, obejmie także osoby posiadające kwalifikacje lub wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich i lotniczych. Będą to także psychologowie, rehabilitancie, radiolodzy czy diagności laboratoryjni. Ponadto wezwani zostaną informatycy, teleinformatycy, nawigatorzy, a także tłumacze.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku obejmie także kobiety. Stawić się będą musiały panie, które urodziły się w latach 1999-2004, a roku akademickim 2022/2023 będą kończyć studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na określonych specjalizacjach.

Sonda
Czy powszechny pobór do wojska powinien zostać przywrócony
Express Biedrzyckiej - gen. Stanisław KOZIEJ - Z Putinem u władzy ta wojna się nie skończy