TSUE

i

Autor: Shutterstock TSUE

Czerwona kartka z UE

Jest decyzjaTSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości niezgodna z prawem Unii

2023-06-05 16:32

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił w poniedziałek (5.06) wyrok niekorzystny dla Polski. Uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo UE. TSUE tym samym uwzględnił skargę Komisji Europejskiej. W ocenie unijnych sędziów Polska nie gwarantuje niezawisłości i bezstronności sądów.

KE zarzucała Polsce, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z 2019 roku naruszają prawo UE.

 W ogłoszonym wyroku Trybunał podkreślił, że kontrola przestrzegania przez państwo członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownictwa należy w pełni do kompetencji Trybunału.

 - Przy wykonywaniu swojej kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskie mają bowiem obowiązek dotrzymywać zobowiązań, wynikających dla nich z prawa Unii. Są zatem obowiązane nie dopuścić do pogorszenia, z punktu widzenia wartości państwa prawnego, swojego ustawodawstwa w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez powstrzymanie się od przyjmowania przepisów, które mogłyby naruszać niezawisłość sędziowską - orzekł TSUE.

 Potwierdził też swoją wcześniejszą ocenę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu niezawisłości i bezstronności. - Sama perspektywa narażenia sędziów, którzy mają stosować prawo Unii, na ryzyko, że taki organ będzie mógł orzekać w kwestiach dotyczących ich statusu i pełnienia przez nich urzędu (...) może godzić w ich niezawisłość - dodano.

TSUE uznało także, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie spełnia unijnych wymogów. - Monopolistyczna kontrola wprowadzona ustawą (...) może przyczynić się do jeszcze większego osłabienia prawa podstawowego do skutecznej ochrony sądowej, które jest zapisane w prawie Unii - przekazano.

K. SOBOLEWSKI: MOŻEMY ZASKARŻYĆ KOMISJE EUROPEJSKĄ DO TSUE
Sonda
Czy Twoim zdaniem Polska powinna dalej być w Unii Europejskiej?