Pałac prezydencki w Warszawie

i

Autor: Wikipedia, CC, Fot. Marcin Białek, 2011 Pałac prezydencki w Warszawie

Sensacyjny sondaż prezydencki. Polacy powiedzieli, czego chcą

2020-06-27 7:00

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest, zgodnie z Konstytucją, najwyższym przedstawiciel polskich władz, gwarantem ciągłości władzy państwowej, najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej. Ponadto czuwa on nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji oraz jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawując tak ważną funkcję nie jest on jednak zobligowany do tego, aby ujawniać publicznie stan swojego zdrowia. Czy Polacy chcieliby, aby zmienić ten stan rzeczy? Znamy odpowiedź na to pytanie!

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Kadencja Prezydenta RP rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta (art. 291 ust. 2 Kodeksu wyborczego). Wśród uprawnień prezydenta  (określonych w V rozdziale Konstytucji) są te wobec: narodu, zmian ustrojowych, władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej oraz w stanach nadzwyczajnych. Dodatkowo oczywiście jest on reprezentantem naszego kraju we wszelkiego rodzaju kontaktach dyplomatycznych z przedstawicielami innych państw świata.

Tak odpowiedzialna funkcja i spora liczba obowiązków sprawia, że obywatele mogą się troskać o stan zdrowia prezydenta. Ponadto na wyobraźnię naszego społeczeństwa może działać historia dwóch papieży: Jana Pawła II, który do końca pomimo ciężkiego stanu zdrowia pozostał na swoim stanowisku oraz Benedykta XVI, który zaskakująco zdecydował się na odejście. Od kilku lat w przestrzeni medialnej pojawiają się głosy, że mając na uwadze odpowiedzialność piastowania stanowiska głowy państwa w naszym kraju, prezydent powinien publicznie pokazywać wyniki badań lekarskich, aby naród mógł spać spokojnie. Póki co wciąż jednak utrzymuje się stan rzeczy, który nie obliguje go do ujawniania takich informacji.

Zobacz także: Oficjalne wyniki wyborów 2020. Informacje z PKW

Zapytaliśmy Polaków, czy chcieliby zmienić ten rzeczy. Okazuje się, że wcale niekoniecznie! Na pytanie: "Czy Prezydent RP powinien co roku ujawniać wyniki swoich badań lekarskich?" twierdząco odpowiedziało jedynie 30 proc. ankietowanych. Prawo do zachowania prywatności prezydenta w tej kwestii wsparła największa grupa ankietowanych. 42 proc. Polaków uznało, że stojący na czele państwa polityk nie musi dzielić się publicznie stanem swojego zdrowia. Pozostała, dość liczna grupa (gdyż licząca aż 28 proc. uczestników badania) nie potrafiło wyrazić jednoznacznie swojego zdania w tej kwestii.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 24-25.06.2020 roku metodą CAWI na próbie 1059 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Bezpieczne wakacje 2020
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają