Sejm głosowanie posiedzenie ul.Wiejska Warszawa

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Sejm głosowanie posiedzenie ul.Wiejska Warszawa

Referendum w Polsce

Sejm przyjął wniosek rządu o przeprowadzenie referendum

2023-08-17 11:54

Sejm przyjął w czwartek wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Nie oznacza to jeszcze zarządzenia referendum. Teraz wniosek rządu trafi do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje projekt uchwały o zarządzeniu referendum.

Referendum w Polsce. Posłowie zdecydują, czy zostanie ono przeprowadzone 15 października w dniu wyborów

Rząd w poniedziałek (14.08) skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych, referendum ogólnokrajowego. We wniosku zawarto cztery pytania referendalne zapowiadane wcześniej przez polityków PiS. Brzmią one tak:

  • "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".
  • "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  • "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".
  • "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

CZYTAJ: Referendum ogólnokrajowe. Prezydent podpisał ustawę

Posłowie zajmą się kwestią zarządzenia referendum krajowego. Minister Czarnek zaprezentuje uzasadnienie wniosku

Zgodnie z regulaminem Izby, rozpatrzenie wniosku obejmuje jego uzasadnienie przez wnioskodawcę, która będzie prezentował minister Przemysław Czarnek, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy oraz debatę. Po rozpatrzeniu wniosku Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów podejmuje uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Nie oznacza to jeszcze zarządzenia referendum. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku oznacza jego nieuwzględnienie.

W razie przyjęcia wniosku Sejm kieruje go do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum. Projekt opracowany przez komisję nie może zmieniać merytorycznej treści pytań.

Następnie Sejm - bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Dopiero wtedy referendum zostaje zarządzone. Uchwałę Sejmu o zarządzeniu referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw.

**** AKTUALIZACJA

Minister Czarnek przestawia uzasadnienie wniosku o referendum. Jak powiedział: - Wszystkie cztery pytania zaproponowane w referendum są bardzo ważne dla przyszłości Polski - mówił minister. Wystąpienie w Sejmie nie cieszy się jednak zainteresowanie, bo na sali sejmowej siedzi dosłownie garstka parlamentarzystów.

Sejm przyjął w czwartek wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Nie oznacza to jeszcze zarządzenia referendum. Teraz wniosek rządu trafi do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje projekt uchwały o zarządzeniu referendum.

Wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego rząd skierował do Sejmu w poniedziałek.

W czwartek odbyła się w Sejmie debata nad wnioskiem, a następnie głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 233 posłów, 211 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do przyjęcia wniosku wynosiła 227 głosów.

Sonda
Czy weźmiesz udział w referendum, które będzie zawierać cztery pytania?
Referendum 2023. Wszystkie pytania