sejm

i

Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS sejm

Ważne posiedzenie

Dwudniowe posiedzenie Sejmu. M.in. prace nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym

2023-01-25 7:26

Sejm rozpocznie w środę 25 stycznia, dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. projektem przewidującym ograniczenie do 40 proc. wzrostu cen ciepła sieciowego. Posłowie będą także kontynuować prace nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym, przedstawionymi przez rząd i PiS, a także zajmą się projektem zmian Kodeksu Pracy.  

Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z ustawą z września 2022 r. na rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych przeznaczono 10 mld zł. Skierowany w piątek do Sejmu projekt podnosi tę kwotę do 14,5 mld zł. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, dodatkowe wydatki w wysokości 4,5 mld zł zaplanowano na rok 2023 r. Zakładany w nowelizacji mechanizm przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Posłowie mają też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Sejm ma też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ma ona zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Senator Polski 2050 : Będziemy radykalnym centrum, idziemy swoją drogą (Express Biedrzyckiej - Jacek BURY)

Dlaczego ataki polityczne skupiają się na Tusku?

Ekspert wyjaśnia: to prosta taktyka! POSŁUCHAJ!

Listen on Spreaker.