religia w szkole

i

Autor: SHUTTERSTOCK religia w szkole

SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY

Religia wróci do salek katechetycznych?! Mocna zapowiedź Włodzimierza Czarzastego

2022-12-12 10:00

Religia do szkół została ponownie wprowadzona po 1989 roku na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990 roku. Wcześniej przez wiele lat uczniowie chodzili na lekcje religii do salek katechetycznych. Te czasy mogą jednak wrócić. Przynajmniej jeśli Lewica dojdzie do władzy. Taką zapowiedź przestawił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Lewica zapowiada: religia wróci do salek parafialnych 

Religia w szkołach od lat budzi emocje. Jedni uważają, że powinna być - tak jak dawniej - nauczana w salkach przy parafiach, inni że jej miejsce jest w szkole. Jak wiadomo do szkół religia wróciła po latach przerwy, czyli po 1989 roku, ale wszystko może się jeszcze zmienić. W czasie weekendowego kongresu Nowej Lewicy i Razem Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli Lewica dojdzie do władzy, to wówczas lekcje religii wrócą do salek katechetycznych. - Jak będziemy współrządzili, jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to doprowadzić do powrotu religii do salek katechetycznych. Wstrzymamy finansowanie w wysokości 2 mld zł rocznie dla 22 tys. katechetów - Kościół powinien finansować swoje nauczanie sam - oznajmił.

Czarzasty jasno: - Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym, zawsze była za równością. Ale...

W kontekście wiary Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też, że Lewica będzie dążyła do wypowiedzenia konkordatu, ale podkreślił, że lewica nie  była przeciw wierze czy też wiernym: - Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym, zawsze była za równością. Ale porozmawiajmy o tym, jak ta równość funkcjonuje. (...) Dlaczego kler płaci inne podatki od innych obywateli, (...) dlaczego podatki nie są płacone od działalności gospodarczej kleru - od chrztów, ślubów i pogrzebów, dlaczego na cmentarzu komunalnym są jasne stawki, a na cmentarzu, którym zarządza kościół jest “co łaska, pod warunkiem, że nie mniej niż"? Dlaczego kler nie płaci ZUS-u, dlaczego jest on płacony z funduszu kościelnego; kiedy kler zacznie płacić cło w Polsce? - pytał. 

W czasie kongresu Nowej Lewicy i Razem przyjęto wspólną Deklarację Ideową dwóch partii oraz plan na najbliższy rok wyborczy. W deklaracji jako główne wartości podano: wolność, równość, solidarność oraz zmianę. W wystąpieniach liderzy obu partii szczegółowo odnosili się do tych haseł, w kontekście tych wartość przedstawiono m.in. prawo kobiet do decydowania o płodności, in vitro na koszt państwa, ustawa o równości małżeńskiej, związkach partnerskich, zakazie mowy nienawiści, ale też zagwarantowanie Polakom równego dostępu usług publicznych- takich jak żłobki, transport.

Religia w szkole - jak jest obecnie?

Obecnie religia jest nauczana w szkole. Jednak z roku na rok coraz mniej uczniów uczęszcza na lekcje religii. Bywają szkoły, w których dosłownie rodzice masowe wypisują dzieci z lekcji religii. Z lekcji religii w szkole bardzo łatwo można się wypisać. Wystarczy jedno odpowiednie pismo. Kto może wypisać ucznia z lekcji religii? Jeśli dziecko jest niepełnoletnie może to zrobić rodzic (albo opiekun) ucznia, natomiast jeżeli uczeń jest pełnoletni, to może tego dokonać samodzielnie. 

Sonda
Czy lekcje religii powinny być organizowane w szkołach?
Sedno Sprawy - Włodzimierz Czarzasty