Strzelnica

i

Autor: Shutterstock Strzelnica

Polacy zbroją się na potęgę

Pozwolenie na broń: sportową i do ochrony osobistej. Ile kosztuje i kto może je otrzymać? Sprawdź, jak zdobyć pozwolenie na broń

2023-05-04 15:23

Polacy coraz częściej występują o pozwolenie na broń. Do końca zeszłego roku w Polsce zarejestrowano ponad 760 tys. sztuk broni. To absolutny rekord! Pozwolenie na broń nie jest łatwe do uzyskania, ale też nie jest to niemożliwe. Eksperci nie mają wątpliwości, że zainteresowanie legalnym dostępem do broni w Polsce będzie rosło. Prawo jasno określa, kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o pozwolenie na broń. Ile kosztuje licencja na broń? Jak uzyskać pozwolenie na broń? Wyjaśniamy na polityka.se.pl.

Spis treści

 1. Polacy zbroją się na potęgę. Rośnie liczba pozwoleń na broń
 2. Ekspert: Zainteresowanie dostępem do broni w społeczeństwie jest naturalne
 3. Pozwolenie na broń sportową a pozwolenie na broń do ochrony osobistej
 4. Pozwolenie na broń. Kto wydaje?
 5. Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?
 6. Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?
 7. Pozwolenie na broń: cena. Ile kosztuje licencja na broń?
 8. Czy pozwolenie na broń jest bezterminowe?

Polacy zbroją się na potęgę. Rośnie liczba pozwoleń na broń

Wbrew pozorom posiadanie broni w Polsce wcale nie jest rzadkim zjawiskiem. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2022 r. w Polsce wydano pozwolenia na broń 37 tys. 402 osobom, co oznacza, że ogółem pozwolenie na broń na dzień 31.12.2022 roku miało w naszym kraju 286 tys. 751 os. Co więcej, w 2022 roku padł rekord zarejestrowanych sztuk broni w Polsce. Do końca ubiegłego roku było to ponad 760 tys.! To o ponad 170 tys. sztuk więcej niż w roku 2020. Dla porównania: w 2021 roku wydano 19 tys. 939 nowych pozwoleń na broń, a w 2020 roku - 15 tys. 330. Większość z wydanych pozwoleń na broń dotyczy broni do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich. Bo warto podkreślić, że broń palna może być:

 • bojowa
 • myśliwska
 • gazowa
 • sportowa
 • kolekcjonerska
 • szkoleniowa
 • do rekonstrukcji historycznych.

Ekspert: Zainteresowanie dostępem do broni w społeczeństwie jest naturalne

Czy Polacy zaczęli się zbroić na potęgę? Adwokat Andrzej Turczyn, popularyzator broni palnej i autor bloga Trybun.org.pl, w rozmowie z "Super Expressem", mówi, że rosnące zainteresowanie Polaków legalnym dostępem do broni jest naturalnym zjawiskiem. Z jednej strony, wynika ono z wojny w Ukrainie, z drugiej, to wciąż efekt zmiany przepisów w dostępie do broni palnej (z 2011 roku). Polacy coraz częściej chodzą nie tylko na strzelnice, ale też zapisują się do klubów strzeleckich.

To zupełnie naturalne zjawisko. Ta liczba będzie rosła. W 2011 roku nastąpiło w Polsce rozszczelnienie przepisów prawa. Wcześniej, z uwagi na kagańcowe przepisy prawa o dostępie do broni palnej w Polsce, grupa ludzi naturalnie zainteresowanych dostępem do broni się nie wykształciła. Ta liczba będzie rosła, bo dla części polskiego społeczeństwa, podobnie jak dla społeczeństw w Europie, strzelanie będzie formą rozrywki, formą sportu. Wybuch wojny na Ukrainie dodatkowo, bez wątpienia, spotęgował zainteresowanie Polaków legalnym dostępem do broni. Pierwsza fala zainteresowania pozwoleniami na broń była widoczna w 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję - mówi Andrzej Turczyn w rozmowie z "Super Expressem".

Pozwolenie na broń sportową a pozwolenie na broń do ochrony osobistej

Procedura uzyskania pozwolenia na broń jest uzależniona od jej rodzaju. Pozwolenie można uzyskać w różnych celach: do ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, a także szkoleniowych i do rekonstrukcji historycznych. Statystyki pokazują, że najwięcej pozwoleń na broń jest wydawanych na broń kolekcjonerską i sportową, a najmniej na broń do ochrony osobistej. Bo pozwolenie na broń do ochrony osobistej najtrudniej uzyskać. Trzeba udowodnić, że wniosek jest zasadny, wykazując w nim, że istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby wnioskującej wraz z potwierdzeniem interwencji policji.

Pozwolenie na broń. Kto wydaje?

Bez względu na to, jaką broń chcemy mieć i uzyskać na nią pozwolenie, zgodnie z polskim prawem, konieczny jest wniosek do komendanta wojewódzkiego policji. To komendant policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Obojętnie, czy chcemy uzyskać pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską czy do ochrony osobistej czy pamiątkową, którą otrzymaliśmy w spadku, uzasadnienie występowania o licencję na broń jest potrzebne.

Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?

W takim wniosku o pozwolenie na broń trzeba precyzyjnie określić, jakiej broni chcemy używać, uzasadnić, w jakim celu chcemy uzyskać pozwolenie na broń i ile sztuk. Wniosek powinien być pisemny i musi zawierać:

 • dane osobowe osoby, która o pozwolenie na broń się ubiega: imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany i PESEL;
 • określenie rodzaju broni i celu jakiemu ma służyć,
 • określenie ilości jednostek broni,
 • podpis wnioskodawcy.

Co ważne, polskie prawo precyzuje, że w przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy. Ponadto, oprócz wniosku o pozwolenie na broń, do uzyskania licencji na broń potrzebne są:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Nie każdy może wnioskować o pozwolenie na broń. Trzeba spełnić kilka warunków. Na oficjalnej stronie Polskiej Policji policja.gov.pl czytamy, że aby złożyć wniosek o pozwolenie na broń w Polsce, trzeba:

 • mieć ukończone 21 lat w przypadku broni do ochrony osobistej,
 • mieć ukończone 18 lat w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego,
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mieć orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią,
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa,
 • nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego,
 • przedstawić ważną przyczynę wniosku o takie pozwolenie na broń.

Warto odnotować, że pojawił się pomysł grupy posłów, aby niektóre grupy zawodowe miały ułatwiony dostęp do posiadania broni na własny użytek. Chodzi o sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej i służb specjalnych.

Pozwolenie na broń: cena. Ile kosztuje licencja na broń?

Pozwolenie na broń nie jest tanie. Jak informuje portal strefabiznesu.pl, koszt egzaminu w celach kolekcjonerskich i szkoleniowych to wydatek ok. 600 zł, w celach sportowych - 400 zł, a pamiątkowych - 300 zł. Do tego należy doliczyć m.in. opłatę za pozwolenie na broń dla osób fizycznych – 242 zł, wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni – 17 zł oraz koszty badań lekarskich i psychologicznych. A te są wysokie. Ich dokładną wysokość określa Ustawa o broni i amunicji. Koszty badań lekarskich i psychologicznych nie mogą przekroczyć 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie badania. Businessinsider.pl wyliczył, że w 2022 roku było to 742 zł.

Czy pozwolenie na broń jest bezterminowe?

Ile czeka się na decyzję o pozwoleniu na broń? Na decyzję o wydaniu pozwolenia zazwyczaj trzeba poczekać od kilku tygodni do nawet 6 miesięcy. Na jaki okres jest wydawane? Dziennik Ustaw, Ustawa o broni i amunicji, w rozdziale drugim pn. "Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją - Broń i amunicja", podaje jasno: "Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony".

Sonda
Czy w Polsce powinien być bardziej swobodny dostęp do broni?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany