Józef Piłsudski z rodziną i przyjaciółmi

i

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Poland Marszałek był czwartym w kolejności dzieckiem w rodzinie Piłsudskich. Ojciec, Józef Wincenty, był podczas powstania w 1863 roku komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński. Matka, Maria z Billewiczów, pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Józef Piłsudski miał pięć sióstr (Helenę, Zofię, Marię, Ludwikę i zmarłą w niemowlęctwie Teodorę) oraz sześciu braci (Bronisława, Adama, Kazimierza, Jana, Kacpra i bliźniaka Teodory - Piotra, który także zmarł zaraz po urodzeniu).

Felieton Tadeusza Płużańskiego

Jaki los spotkał braci Piłsudskiego?

2023-01-10 5:10

Przed kilkoma tygodniami w wieku 70 lat zmarł w Japonii Kazuyasu Kimura, wnuk starszego brata Józefa Piłsudskiego (1867–1935) Bronisława (1866–1918), polskiego zesłańca i antropologa kultury. Mieli jeszcze trzech braci. Wszyscy byli synami Józefa Wincentego i Marii z Billewiczów.

Jan Piłsudski zmarł w Walii

Jan Piłsudski urodził się 15 stycznia 1876 r. w Wilnie. Z Uniwersytetu Moskiewskiego został usunięty za udział w polskiej organizacji młodzieżowej. Studia prawnicze kontynuował na uniwersytecie w Kazaniu. W latach 1909–1915 był buchalterem Zarządu Miasta Wilna. W Wielkiej Brytanii uzyskał pożyczkę na budowę miejskich wodociągów i kanalizacji. W 1918 r. należał do Tymczasowej Komisji Rządzącej w Wilnie.

Kim był ksiądz Kaczyński? Niezwykła historia

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Jan Piłsudski pracował w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie. Od 1920 r., znowu w Wilnie, był sędzią Sądu Okręgowego, potem Sądu Apelacyjnego, a dwa lata później posłem na Sejm Litwy Środkowej. W 1928 r. został wybrany do Sejmu krajowego z listy BBWR, a w marcu 1930 r. desygnowany na premiera, jednak szybko z funkcji zrezygnował. Przez następne dwa lata był najpierw wicemarszałkiem Sejmu, a następnie ministrem skarbu. W latach 1932–1937 wiceprezes Banku Polskiego. 17 września 1939 r. Jan Piłsudski został aresztowany w Wilnie przez NKWD i wywieziony na moskiewską Łubiankę. Zwolniony w wyniku układu Sikorski – Majski, przedostał się do Wielkiej Brytanii. Zmarł 21 grudnia 1950 r. na zawał serca w szpitalu polskim w Penley i został pochowany na cmentarzu w Wrexham w Walii. Jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie.

Adam Piłsudski spoczął w Wilnie

Starszy od Jana o siedem lat był Adam Piłsudski – urodzony 25 września 1869 r. w Zułowie. Do 1900 r. przebywał w majątku rodzinnym Tenenie na Żmudzi. Potem zatrudnił się w wileńskim magistracie, by ostatecznie zostać – tak jak brat Jan – buchalterem Zarządu Miasta Wilna. Pełnił także szereg funkcji w organizacjach gospodarczych. Po przejściu na emeryturę w 1932 r. mianowany delegatem finansowym rządu w wileńskim magistracie. Od października 1934 r. był wiceprezydentem Wilna. Kilka miesięcy przed śmiercią został senatorem RP. Zmarł 16 grudnia 1935 r. w Warszawie i został pochowany na wileńskiej Rossie. Jego symboliczny grób – tak jak brata Jana – znajduje się na Starych Powązkach.

SUPER HISTORIA. Owocna katorga Piłsudskiego

I jeszcze dwa lata młodszy od Adama Kazimierz Gabriel Piłsudski – urodzony 5 kwietnia 1871 r. w Zułowie. W II Rzeczpospolitej pracował w bankowości, później w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Ale oprócz tej urzędniczej kariery miał pasję – szachy. Działał w Polskim Związku Szachowym, będąc nawet w latach 30. delegatem Polski w Międzynarodowej Federacji Szachowej. Po agresji ZSRS na Polskę aresztowany – tak jak brat Jan – w Wilnie przez NKWD. Razem przeszli przez moskiewską Łubiankę i Butyrki. Kazimierz Gabriel Piłsudski zmarł 19 grudnia 1941 r. w Bucharze w Uzbekistanie.

Tadeusz Płużański

Politycy od Kuchni - Piotr Patkowski i Olga Semeniuk-Patkowska
Sonda
Odwiedzisz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku?