Emeryci i 500 plus

i

Autor: Shutterstock Badania pokazują, że Polacy boją się biedy na emeryturze. Konieczności pracy na emeryturze spodziewa się aż 73% ankietowanych. Co więcej, zaledwie 9% uznało, że na emeryturze będzie mogło wyłącznie wypoczywać, gdyż otrzymywana emerytura będzie wystarczająca do godnego życia. Pozostałe 18% badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wybierając opcję "Trudno powiedzieć"

Emerycie SPRAWDŹ! Ile komornik może zabrać z emerytury i renty? Nowe przepisy

2020-01-04 5:44

Egzekucja z emerytury to jedna z najczęstszych metod odzyskiwania długu przez komorników. Seniorzy nie spłacają kredytów, które wzięli na nieprzemyślane zakupy czy na prośbę dzieci lub wnuków, a komornicy masowo wysyłają do ZUS wnioski o zajęcie emerytur i rent. Sprawdź, ile komornik może zająć z twojej emerytury, a ile pieniędzy musi ci zostawić.

Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli komornik nie ma prawo zająć całej twojej emerytury. Przy egzekucji emerytur obowiązują dwa limity potrąceń:
l maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto – czyli jaki procent emerytury może zabrać oraz
l kwota wolna od potrąceń – czyli ile pieniędzy z emerytury musi ci zostać.

Ile komornik może zabrać z emerytury

Wysokość potrąceń zależy od rodzaju zadłużenia:
l przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (np. kredytów) – komornik może zająć jednorazowo maksymalnie 25 proc. kwoty emerytury brutto.
l z tytułu świadczeń alimentacyjnych (egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – komornik może zająć maksymalnie 60 proc. kwoty emerytury brutto.

Ile komornik musi zostawić

Zgodnie z prawem komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności). Dokonując zajęcia, zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu w miarę normalnie egzystować i spełniać podstawowe potrzeby życiowe.
Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą do 1 marca 2020 r.:
825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo–leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Jak ZUS wylicza potrącenia z emerytury

Możesz obliczyć sobie samodzielnie, ile ZUS zabierze ci z emerytury na poczet egzekucji komorniczej. ZUS, obliczając kwotę, która może być przekazana komornikowi, bierze pod uwagę najpierw wysokość emerytury brutto, a następnie wylicza kwotę netto emerytury. W zależności od rodzaju zadłużenia ZUS ustala, jaki jest maksymalny procent potrącenia. Kwotę, która wyszła, odejmuje się od kwoty netto emerytury i to, co zostanie, jest wypłacane emerytowi.

Jak złożyć skargę na komornika

Często działania komornika bywają niezgodne z prawem i jedyną szansą na zastopowanie komornika i cofnięcie jego działań jest właśnie skarga na jego czynności. Skargę wnosisz do sądu za pośrednictwem zaskarżanego komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi powinien sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazać je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Może też przyznać ci rację i uwzględnić skargę. Wówczas sąd nie będzie jej rozpoznawał (bo cały proces zakończy się u komornika), a ty nie ponosisz żadnych kosztów.

Jednak trzeba pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje ani postępowania egzekucyjnego, ani wykonania zaskarżonej czynności. Masz siedem dni na złożenie skargi. W treści skargi powinieneś wymienić konkretną zaskarżaną czynność np. (zajęcie całej emerytury), zwięźle ją uzasadnić i podpisać. Jeśli się nie zgadzasz z postanowieniem sądu, możesz złożyć zażalenie. Skarga na czynności komornicze musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pism procesowych. 

CZYTAJ: KOBIETA stanęła w obronie Jarosława Kaczyńskiego! Ależ się zagotowało!

Ważne!
Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, komornik nie może wtedy dokonywać żadnych potrąceń i egzekucji.

Uwaga!
Kwoty wolne od potrąceń będą corocznie waloryzowane co roku od 1 marca na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Ważne!
Na poczet zadłużenia komornik może zabrać jednorazowo najwyżej 25 proc. świadczenia, ale musi pozostawić kwotę wolną od zajęć – obecnie 825 zł na rękę. Jeśli jednak zalegasz z alimentami, komornik może zająć aż 60 proc. emerytury, ale i wtedy musi ci zostawić kwotę wolną od zajęć – 500 zł na rękę.

Ważne!
Emeryturę w wysokości 825 zł na rękę otrzyma każdy zadłużony emeryt, którego świadczenie jest niższe niż 1400 zł brutto. Dopiero przy emeryturze wyższej niż 1400 zł brutto zostanie zastosowane procentowe potrącenie sięgające do 25% świadczenia.

Krok po kroku:
Sprawdź wysokość twojej emerytury brutto.

Wylicz kwotę netto emerytury (skorzystaj z kalkulatora emerytalnego w sieci).

Ustal maksymalny procent potrącenia i wylicz go od kwoty brutto.

Odejmij maksymalny procent potrącenia od emerytury netto.

ZUS wypłaci ci pozostałą kwotę.
• Emerytura – 1100zł brutto (minimalna)
Emerytura netto – 944,94 zł
25% emerytury brutto – 275 zł
Emerytura netto minus 25% emerytury brutto – 944,94 zł – 275 zł = 669,94 zł
Tyle zostanie dłużnikowi – 825 zł (ponieważ 669,94 zł to kwota niższa niż kwota wolna od potrąceń, która w przypadku emerytury wynosi 825 zł).

• Emerytura – 1300 zł brutto
Emerytura netto – 1108,44 zł
25% emerytury brutto – 325 zł
Emerytura netto minus 25% emerytury brutto – 1108,44 zł – 325 zł = 783,44 zł
Tyle zostanie dłużnikowi – 825 zł (ponieważ 783,44 zł to kwota niższa niż kwota wolna od potrąceń, która w przypadku emerytury wynosi 825 zł).

• Emerytura – 1400 zł brutto
Emerytura netto – 1190,19 zł
25% emerytury brutto – 350 zł
Emerytura netto minus 25% emerytury brutto – 1190,19 zł – 350 zł = 840,19 zł
Tyle zostanie dłużnikowi – 840,19 zł (ponieważ 840,19,44 zł to kwota, która jest wyższa niż kwota wolna od potrąceń, która w przypadku emerytury wynosi 825 zł).

• Emerytura – 1500 zł brutto
Emerytura netto – 1271,94 zł
25% emerytury brutto – 375 zł
Emerytura netto minus 25% emerytury brutto – 1271,94 zł – 375 zł = 896,94 zł
Tyle zostanie dłużnikowi – 840,19 zł (ponieważ 840,19,44 zł to kwota, która jest wyższa niż kwota wolna od potrąceń, która w przypadku emerytury wynosi 825 zł).

Jacek Prusinowski - Krzysztof Bosak
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE