WAT

i

Autor: Shutterstock WAT

Praca gwarantowana

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje kandydatów na zawodowych żołnierzy. Kto może zostać podchorążym, a kto oficerem?

2023-03-27 7:18

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kandydaci na zawodowych żołnierzy mogą wybierać spośród trzynastu kierunków. Po każdym mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP. Absolwenci WAT stanowią bowiem trzon kadry technicznej Wojska Polskiego. W sumie WAT przygotowała 1018 miejsc, a czas na złożenie dokumentów jest do 9 czerwca. Jakie warunki musi spełnić kandydat? Kto może zostać studentem WAT? Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych? Ile zarabia się na studiach wojskowych? Wyjaśniamy na polityka.se.pl.

Spis treści

 1. Rekrutacja na studia w WAT trwa od 1 marca do 9 czerwca
 2. 13 kierunków studiów na Wojskowej Akademii Technicznej
 3. Dwuczęściowa rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej
 4. Kto może zostać studentem Wojskowej Akademii Technicznej?
 5. Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?
 6. Co to jest unitarka? Każdy student studiów wojskowych WAT musi ją przejść
 7. Podchorąży, czyli student wojskowy, może zostać oficerem
 8.  Ile się zarabia na studiach wojskowych? Jakie są dodatkowe korzyści?
 9. Studia cywilne w WAT są ogólnodostępne
 10. Dyplom WAT daje gwarancję zatrudnienia. Gdzie mogą pracować absolwenci WAT?
 11. WAT to zaplecze eksperckie i badawcze MON-u

Rekrutacja na studia w WAT trwa od 1 marca do 9 czerwca

1 marca rozpoczęła się rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, jednej z najbardziej prestiżowych wojskowo-cywilnych publicznych uczelni wyższych w Polsce. WAT jest też jedną z największych takich uczelni w Europie, kształcącą na jednolitych studiach magisterskich kandydatów na żołnierzy oficerów. Uczelnia oferuje 1018 miejsc na siedmiu wydziałach i trzynastu kierunkach. Studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej to jednolite studia magisterskie. Mają charakter wojskowy oraz politechniczny. Co ważne, nie trzeba mieć ani doświadczenia, ani przeszkolenia wojskowego, aby ubiegać się o miejsce na jednym z kierunków Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Konieczna jest za to zdana matura.

13 kierunków studiów na Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi aktualnie rekrutację na trzynastu kierunkach wojskowych:

 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka
 • logistyka ekonomiczna
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika.

Jak mówi Ewa Jankiewicz, rzecznik Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: logistyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz elektronika i telekomunikacja.

Dwuczęściowa rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej

Jak wygląda sam proces rekrutacji na studia na w WAT? Jest dwuczęściowy. Składa się z rejestracji i 5-dniowej kwalifikacji. Etap pierwszy, czyli rejestracja oznacza:

 • założenie konta (rejestrację) w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego na stronie https://www.zostanzolnierzem.pl/;
 • złożenie do dowolnego wojskowego centrum rekrutacji (WCR) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz innych wymaganych dokumentów określonych w przepisach wojskowych;
 • badania psychologiczne, na które skierowanie wyda WCR;
 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) uczelni przez osoby niekarane, które uzyskają pozytywne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta generowany w IRK po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (egzaminów);
 • złożenie w WAT kserokopii świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów – oryginał lub odpis należy przedstawić do wglądu.

Drugi etap rekrutacji to postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez pięć dni na terenie WAT (kandydaci są zakwaterowani w WAT), na które składa się:

 • test z języka angielskiego (dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali angielskiego na maturze),
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • analiza wyników egzaminy maturalnego i innych osiągnięć w szkole średniej,
 • badania lekarskie.

Kto może zostać studentem Wojskowej Akademii Technicznej?

Kandydaci na studia na w Wojskowej Akademii Technicznej muszą spełnić kilka warunków. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia w WAT, trzeba:

 • mieć co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby wojskowej (rozpoczęcia podstawowego szkolenia wojskowego),
 • posiadać świadectwo dojrzałości,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być osobą karaną sądownie,
 • znać język angielski na odpowiednim poziomie – tj. zdawać go na maturze lub uzyskać minimum 6 pkt. rankingowych podczas testu z tego języka, jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną.

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych? Ewa Jankiewicz, rzecznik Wojskowej Akademii Technicznej, mówi, że student studiów wojskowych od pierwszego dnia studiów w WAT staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej

Na pierwszym roku jest powoływany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Od drugiego roku zaczyna pełnić zawodową służbę wojskową. Przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone uroczystą przysięgą wojskową – tłumaczy Ewa Jankiewicz.

Co to jest unitarka? Każdy student studiów wojskowych WAT musi ją przejść

Unitarka to inaczej podstawowe szkolenie wojskowe (PSW). Ewa Jankiewicz mówi, że jest to czas, w którym przyszli podchorążowie uczą się funkcjonować w wojskowym świecie. - Poznają wówczas dyscyplinę wojskową, regulaminy wojskowe, zasady bezpiecznej obsługi broni oraz jej budowę - wylicza. Ponadto studenci zyskują wiedzę na temat pierwszej pomocy, topografii, obrony przed bronią masowego rażenia, a także uczą się samodzielnego wykopania okopu. Unitarka trwa do 28 dni, a nowo rekrutowani zdobywają wiedzę i podstawowe umiejętności żołnierskie. Podstawowe szkolenie wojskowe kończy się uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej.

Podchorąży, czyli student wojskowy, może zostać oficerem

Co ważne, w czasie studiów student wojskowy, czyli podchorąży realizuje równolegle dwa programy (moduły) nauczania: politechniczny i wojskowy, a po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym.

- Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera, dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu, ale za to płatnego – podkreśla rzecznik WAT. 

Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera, dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu, ale za to płatnego – podkreśla rzecznik WAT w rozmowie z SE.

Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem oficerskim (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. - Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi – podkreśla Ewa Jankiewicz.

 Ile się zarabia na studiach wojskowych? Jakie są dodatkowe korzyści?

Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści. Studenci mają bowiem zapewnione:

 • bezpłatne zakwaterowanie w akademikach,
 • całodzienne wyżywienie i umundurowanie,
 • co miesiąc wynagrodzenie w wysokości zależnej od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – na pierwszym roku studiów ok. 4500 zł.

Studia wojskowe w WAT oznaczają także inne korzyści dla studentów. Są to między innymi:

 • zniżki na podróże PKP,
 • praktyki w jednostkach wojskowych,
 • urlopy,
 • nagrody finansowe, wyróżnienia,
 • wyjazdy na inne zagraniczne uczelnie wojskowe (w ramach studiów),
 • gwarancja pracy po skończonych studiach.

Studia cywilne w WAT są ogólnodostępne

Z kolei student studiów cywilnych, w odróżnieniu od podchorążego, realizuje jedynie program politechniki. Sam ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie studiów w WAT. Zaś po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub magistra inżyniera/magistra (w przypadku studiów drugiego stopnia). - Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON – mówi Ewa Jankiewicz, rzecznik WAT.

Dyplom WAT daje gwarancję zatrudnienia. Gdzie mogą pracować absolwenci WAT?

Ogromna zaletą studiów wojskowych w WAT jest gwarancja zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP po ich ukończeniu. Rzecznik uczelni podkreśla, że absolwenci studiów wojskowych w WAT mają z góry zapewnioną pracę. 

Stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego – mówi Ewa Jankiewicz w rozmowie z "Super Expressem". - Również absolwenci studiów cywilnych WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych – mówi Ewa Jankiewicz. 

Zaznacza przy tym, że absolwenci WAT od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych.

WAT to zaplecze eksperckie i badawcze MON-u

Ewa Jankiewicz zwraca uwagę, że WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. - Współpracujemy z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point oraz Annapolis w USA – dodaje.

Sonda
Czy jesteś "za" obowiązkową służbą wojskową?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany